spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Liceul Teoretic „Pavel Dan” a obținut Acreditarea Erasmus+ – domeniul Educație școlară, pentru perioada 2023-2027

Acordarea acreditării confirmă faptul că solicitantul are experiență Erasmus, este capabil să implementeze un plan de dezvoltare strategică pe termen mediu sau lung, a elaborat un Plan Erasmus de calitate și va avea posibilitatea de a participa, în mod continuu, la programul Erasmus+ 2021-2027, beneficiind anual de bugetul solicitat în formă simplificată și prioritizată în cadrul Acțiunii-cheie 1, proiecte de mobilitate.
 
Proiectul își propune să sprijine dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din instituție, susținerea schimbului și transferului de bune practici, consolidarea capacității școlii de a se angaja în schimburi transnaționale și de a realiza proiecte de mobilitate de calitate la care să participe atât profesori cât și elevi.
 
Prin intermediul acestui proiect, Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii își dorește să implice în activități de formare profesională și schimb de exeperiență un număr de 56 de elevi și 64 de cadre didactice până în 2027.
 
Obiectivele proiectului de acreditare sunt:
– Dezvoltarea competențelor digitale și de utilizare a tehnologiilor în rândul cadrelor didactice și elevilor;
– Îmbunătățirea performanței și progresului școlar prin diversificarea și adaptarea metodelor și tehnicilor instructiv-educative și de evaluare la realitățile actuale;
– Îmbunătățirea competențelor socio-emoționale, de comunicare și interrelaționare ale elevilor din instituția noastră;
– Diminuarea percepției de discriminare în rândul elevilor provenind din medii defavorizate și promovarea incluziunii sociale;
– Dezvoltarea comportamentului responsabil privind protejarea mediului și conservarea resurselor- educație green.
Felicitări echipei de proiect pentru colaborare și conducerii școlii pentru suport și implicare!
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img