21.1 C
Turda
Thursday, September 15, 2022
spot_img
HomeȘtiri TurdaLansare proiect „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc...

Lansare proiect „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in Municipiului Turda”

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.2824/03.08.2018, Cod SMIS 2014+: 118838, pentru proiectul „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in Municipiului Turda”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 5 – ”Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.2 –

”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv specific – „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București”

 

Proiectul are ca obiective specifice:

  1. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Turda până în anul 2022 prin satisfacerea nevoii de agrement a acestora ca urmare a înființării unui parc public (prin regenerarea unui teren degradat).
  2. Creșterea până în anul 2022 a suprafețelor verzi din municipiul Turda cu 24.552,75 mp , ca urmare a reconversiei unui teren degradat, neutilizat, într-un spațiu de agrement.
  3. Modernizarea până în anul 2022 a căilor de acces la obiectivul de investiție în vederea asigurării deplasărilor în condiții optime prin reabilitarea a 4.400,00 mp de infrastructură din care 2.000 mp infrastructură de acces și 980 mp parcaj.

Grupul ţintă al proiectului:

Beneficiarii prezentului proiect sunt locuitorii municipiului Turda, turiștii din municipiu,  operatorii din sectorul cultural și de divertisment,  forța de muncă din municipiu, intreprinderile locale/regionale/nationale care activează în domeniul construcțiilor și în domenii conexe/aferente implementării proiectului cu finanțare europeană.

Proiectul „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in Municipiului Turda” are o valoare totală de 18.141.829,35 lei, din care:

  • 420.554,95 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR
  • 358.437,81 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național
  • 836,59 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

 

Perioada de implementare a proiectului este de 50 de luni, începând cu data de 10.05.2017 până la 30.06.2021, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.

 

 

 

 

Date de contact:

arh. Mihaela VRABETE – coordonator de proiect

Serviciul Finanțări Externe și Relații Internaționale

Primăria Municipiului Turda

telefon/fax 0264-311630; 0264-313160 int. 121

email: proiecte@primariaturda.ro

 

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: