spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Lansare proiect ”Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)”Lansare proiect

spot_img

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 7999/07.11.2022, Cod SMIS 2014+: 155717, pentru proiectul Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)”.

 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.                               

 

Obiectivul General al proiectului ”Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)” este de a sprijini comunitatea defavorizată din Municipiul Turda, prin înființarea unui laborator și creearea unor condiții de dezvoltare profesională.

Proiectul ”Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)” va contribui la creșterea calității învățământului și a calității vieții elevilor din zona de impact urmărind astfel stimularea frecventării cursurilor și reducerea abandonului școlar. Scopul investiției este de a construi o clădire nouă, cu regim de înalțime P+M, destinată pregătirii practice a elevilor din Şcoala Profesională Poiana, pentru specializarea în finisaje pentru construcții. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului general al SDL de reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turda, alături de îmbunățătirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viața și creșterea economică în teritoriul SDL. Proiectul propus are ca scop construirea unei clădiri noi, cu regim de înălțime P+M, situat pe strada Câmpiei, nr. 78 și destinată pregătirii practice a elevilor din Şcoala Profesională Poiana, pentru specializarea în finisaje pentru construcții. Acesta ajută la îmbunătățirea infrastructurii învățământului școlar, oferirea egalității de șanse la educație dar și asigurarea unor condiții optime pentru îmbunătățirea procesului educațional. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului general al SDL de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate ale municipiului Turda, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)

 

Rezultate asteptate:

 

  1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii /nr. persoane:

– valoare la începutul implementării proiectului: 57.341

– valoare estimată la finalul implementării proiectului: 57.341

 

  1. Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/m2:

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 244,78

 

Proiectul ”Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)are o valoare totală de 907.536,55 lei, din care: 

831.082,39 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

21.695,57 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

22.045,59 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

32.713,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

 

Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, respectiv între data 15.11.2021 și data 31.12.2023 aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

 

 

 

Date de contact:

STANCU Simona Gabriela – Coordonator proiect

Primăria Municipiului Turda

Telefon: 0745 361 444

e-mail: simona.stancu@mail.primariaturda.ro

 

Anunt de presa - SMIS 2014 155717- 07,12,2022
spot_img
spot_img
spot_img