spot_imgspot_img
spot_img

Pe aceeași temă

te-ar putea interesa

Al doilea omor in cateva zile, la Turda

Turda a devenit un oras periculos, in care poti...

I-au furat masina, in Turnu Severin

Rares Florea, tinichigiul din Campia Turzii care repara avariile...

Moonlight Rescue 2024, exercițiu complex de salvare pe timp de noapte

Un exercițiu național Salvamont în premieră s-a desfășurat în...

(Video) Alcoolul si urmarile lui

Un accident rutier care se putea termina groaznic a...

☦️Eveniment de înaltă încărcătură spirituală, la Boian

Comunitatea creștin-ortodoxă din Boian, comuna Ceanu Mare, s-a reunit...

Încheiere proiect” Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)”

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare  Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Turda în calitate de Beneficiar au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 7999/07.11.2022, Cod SMIS: 155717, pentru proiectul Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoala Profesională)”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), Obiectiv Specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.                               

Obiectivul General al proiectului ”Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoala Profesională)”este de a sprijini comunitatea defavorizată din Municipiul Turda, prin înființarea unui laborator si creearea unor condiții de dezvoltare profesională.

Proiectul ,,Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoala Profesională)” va contribui la creșterea calității învățământului și a calității vieții elevilor din zona de impact urmărind astfel stimularea frecventării cursurilor și reducerea abandonului școlar. Scopul investiției a fost de a construi o clădire nouă, cu regim de înălțime P+M, destinată pregătirii practice a elevilor din Şcoala Profesională Poiana, pentru specializarea în finisaje pentru construcții. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului general al SDL de reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turda, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. Proiectul propus a avut ca scop construirea unei clădiri noi, cu regim de înălțime P+M, situat pe strada Câmpiei, nr. 78 și destinată pregătirii practice a elevilor din Şcoala Profesională Poiana, pentru specializarea în finisaje pentru construcții. Acesta ajută la îmbunătățirea infrastructurii învățământului școlar, oferirea egalității de șanse la educație dar și asigurarea unor condiții optime pentru îmbunătățirea procesului educațional. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului general al SDL de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane aflat in risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate ale municipiului Turda, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea în teritoriul SDL.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoala Profesională)

La nivel local va fi sprijinită comunitatea defavorizată din Municipiul Turda, prin inființarea unui laborator Şcoală Profesională Poiana, pentru specializarea ȋn finisaje pentru construcții și are ca scop creşterea egalității de șanse la educație și implicit ȋmbunătațirea calității vieții comunității din Municipiul Turda.

Rezultate:

1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii /nr. persoane:

– valoare la începutul implementării proiectului: 57.341

– valoare estimate la finalul implementării proiectului: 57.341

2. Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/m2:

– Valoare la începutul implementării proiectului: 0

– Valoare estimată la finalul implementării proiectului: 244,78

Proiectul  ”Construire infrastructură educațională suport pentru formare profesională (Laborator Şcoală Profesională)are o valoare totală de 1.200.372,85 lei, din care: 

1.109.276,86 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR

28.957,92 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național

29.425,07 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Municipiului Turda

32.713,00 lei reprezintă valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, respectiv între data 15.11.2021 și data 31.03.2024 aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

                   Date de contact: STANCU Simona Gabriela – Coordonator proiectPrimăria Municipiului TurdaTelefon: 0264 313 160e-mail: simona.stancu@primariaturda.ro   

spot_img
spot_img