spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Începe perioada de reînnoire a contractelor pentru parcările de reședință, la Turda

Începând cu data de 15.11.2021 până la 31.01.2022 se pot depune documentatiile privind reînnoirea contractelor pentru locurile de parcare de resedintă.

Acestea se depun de către titularul locului de parcare sau de către o persoană împuternicită în baza unei procuri notariale, la sediul societății API TURDA SRL de pe strada Axente Sever nr. 27, în următorul interval orar:

Luni Marti 07:30 15:00 , Miercuri 07:30 18:00 , Joi 07:30 15:00 , Vineri 07:30 12:30 , având la dumneavoa stră urmatoarele documente în original + copie

Persoane fizice:
carte de identitate/buletinul abonatului cu domiciliul stabil sau reședința în apropierea parcajului
certificat inmatriculare autoturism proprietate, cu inspecția tehnică perioadică în valabi litate
dovada calității de utilizator a l autoturismului

Persoane juridice:
certificate de inregistrare sau certificat constatator al abonatului, nu mai vechi de 30 de zile, din
care să rezulte că are sediul social sau punctul de lucru în apropierea parcajului

certificat inmatriculare autoturism în proprietate, cu inspecția tehnică periodică în valabilitate.


Tariful pentru persoane fizice este de 125 RON an pentru parcarile asfaltate si 80 RON/an pentru parcarile pietruite in intervalul mai sus mentionat (15.11.2021 31.01.2022).

Tariful pentru persoane juridice este de 600 RON/an. In caz contar dupa data de 31.01.2022 locurile de parcare vor fi
redistribuite la tariful de 15 RON/luna (parcare asfaltata), respectiv 10 RON/luna (parcare pentru persoane fizice, iar pentru persoane juridice 60 RON/luna.

spot_img
spot_img
spot_img