spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

În județul Cluj au loc reînscrierile și înscrierile în creșe și grădinițe

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare, Ordinul Ministerului Educației, nr. 4319/26 mai 2023, pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste de la naștere la 3 ani, respectiv cu vârste între 3 și 6 ani, în învățământul antepreșcolar și preșcolar, reînscrierea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar antepreșcolar și preșcolar, la nivelul județului Cluj se desfășoară, conform calendarului aprobat, în perioada 6 -14 iunie 2023.

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv a celor specifice de departajare, menționate la art. 10 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare. 

Programul înregistrării cererilor privind reînscrierea, respectiv înscrierierea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar antepreșcolar și preșcolar este stabilit de către conducerea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar, iar graficul planificărilor de la nivelul fiecărei unități este disponibil pe site și la avizierul acestora, în scopul informării părinților și a publicului interesat.

 

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere a copiilor care au frecventat creșele și grădinițele, în acest an școlar, se va face, de regulă, în ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică, cu respectarea legislației în vigoare.

 

 În situaţia în care într-o unitate de învăţământ preșcolar numărul cererilor de înscriere a copiilor, primite de la părinţi,  este mai mare decât numărul de locuri libere, se vor aplica succesiv, criteriile de departajare generale şi criteriile de departajare specifice.

 

În cazul în care numărul cererilor de înscriere, primite de la părinţi, este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. Pentru  început se repartizează copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile generale, apoi copiii care îndeplinesc patru sau trei dintre criterii şi, în final, copiii care îndeplinesc două sau doar unul dintre criteriile menţionate în Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare.

 

Criteriile specifice de departajare se aplică ulterior criteriilor generale, sunt elaborate și aprobate la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar. În cazul unităților de învățământ preșcolar, criteriile specifice sunt avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, până la începerea procesului de înscriere.

Unitățile de învățământ care oferă educație antepreșcolară și preșcolară vor comunica părinților documentele doveditoare  care fac obiectul criteriilor specifice, pe care aceștia trebuie să le depună în momentul completării/ validării cererii – tip de înscriere.

Înscrierea copiilor nou veniți în creșe și grădinițe, conform calendarului aprobat, începe în data de 15 iunie 2023 și se desfășoară în trei etape, până în 31 august 2023.

În județul Cluj, numărul grupelor pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar, pentru anul școlar 2023-2024 este 838 respectiv 117.

 

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar și/sau antepreșcolar, pe grupe de vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

 

Informații utile pentru părinți, sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj, www.isjcj.ro

 

 

                                                                                     COMUNICARE INSTITUȚIONALĂ, I.Ș.J. CLUJ

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img