În atenția distribuitorilor autorizați, unităților de service acreditate și utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale

spot_imgspot_img

D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informează contribuabilii faptul că, prin H.G. nr.355/2023 (M.O. nr. 344/ 24.04.2023) s-au modificat şi completat Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G. nr. 479/2003.

Actul normativ menționat mai sus, vizează inclusiv reglementarea următoarelor aspecte :

 – A fost stabilită configurația, precum și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București .

– Sunt clarificate informațiile privind locul de instalare, care se înscriu în antetul bonului fiscal, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate în activitățile cu caracter ambulant, al celor utilizate de operatorii de transport rutier care efectuează transport de persoane prin servicii regulate în transportul rutier naţional, instalate pe mijlocul de transport, precum și în cazul celor care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, ținând cont de situațiile care pot să apară în practică.Astfel, în cazul acestor aparate de marcat, se precizează faptul că prin adresa de la locul de instalare a aparatului se înțelege adresa sediului social al utilizatorului.

În cazul aparatelor de marcat electronice fiscale care sunt integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, în antet se înscrie și seria de fabricație a automatului comercial.

– Tehnicianul de service al unității de service acreditate, care instalează aparatul de marcat electronic fiscal , aplică o etichetă, la loc vizibil, în interiorul automatului comercial, sau în exteriorul acestuia, atunci când din punct de vedere tehnic nu se poate aplica în interior, din care să rezulte că respectivul automat este fiscalizat.

– Au fost modificate dispozițiile care reglementează procedura de urmat de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale la încetarea activității acestora, precum și în situația în care aparatul de marcat se transferă de la un punct de lucru la altul.

– Au fost introduse noi dispoziții legale care trebuie respectate atât de către operatorii economici care au obligația emiterii de bonuri fiscale , cât și de către unitățile de service acreditate , respectiv de către distribuitorii autorizați ai aparatelor de marcat electronice fiscale.”

 

Baza legală:

– O.U.G. nr.28/25.03.1999 ,*** Republicată, privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

– H.G. nr.355/20.04.2023 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Compartimentul de Comunicare, Relatii Publice si Mass Media

spot_img
%d