17.1 C
Turda
Thursday, September 29, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiÎn atenția cetățenilor Municipiului Câmpia Turzii

În atenția cetățenilor Municipiului Câmpia Turzii

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

ANUNȚ

              În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 – republicatǎ, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetǎţenilor români, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, aduce la cunoştinţă obligativitatea fiecărui cetăţean român de a deţine un act de identitate valabil.

             Astfel, facem un apel către toţi cetăţenii care au domiciliul în Municipiul Câmpia Turzii şi în cele 7 comune  arondate: (Frata, Ceanu Mare, Tritenii de Jos, Viişoara, Luna, Călăraşi şi Ploscoş), pentru a verifica periodic termenul de valabilitate a actului de identitate, sau care nu au solicitat eliberarea acestuia la vârsta de 14 ani, să se prezinte la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Câmpia Turzii, Strada 1 Decembrie 1918 nr.4 şi să solicite eliberarea unui act de identitate valabil, pentru  a evita situaţia neplăcută în care pot deveni contravenienţi.

              1.  Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, eliberează o nouă carte de identitate în următoarele cazuri:

 1. la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
 2. dacã s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele pãrinţilor, data ori locul naşterii;
 3. în cazul schimbãrii domiciliului;
 4.  în cazul schimbãrii denumirii sau a rangului localitãţilor şi strãzilor, al renumerotãrii imobilelor sau rearondãrii acestora, al înfiinţãrii localitãţilor sau strãzilor;
 5. în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
 6. în cazul deteriorãrii actului de identitate;
 7. în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
 8. când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 9. în cazul schimbãrii sexului;
 10. în cazul anulãrii;
 11. pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
 • În termen de 15 zile de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. b)-j) sau cu cel mult 180 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile înainte de producerea situaţiei prevăzute la lit. a), titularul sau reprezentantul legal al acestuia, are obligaţia să solicite Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, eliberarea unei noi cărţi de identitate.

         3. Nerespectarea acestor dispoziţii legale constituie contravenţii şi se sancţioneazǎ cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei, fără a exista posibilitatea achitării în 48 de ore a jumătate din minimul sumei prevăzute.

         Referitor la actele necesare eliberării actului de identitate şi a programului cu publicul, vă invităm să accesaţi site-ul Primăriei: www.campiaturzii.ro, rubrica Primăria-Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor,  secţiuneaActe de identitate eliberate cetăţenilor români”. 

Direcția Relații Cu Comunitatea

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: