spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Iată ordinea de zi a ședinței extraordinare de Consiliu Local Turda de astăzi

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL  ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI  LOCAL al  MUNICIPIULUI   TURDA DIN  DATA  DE 30 APRILIE 2024

– ORA 11,00  –

  1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;
  • Probleme ale Direcției Economice;

        2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea Listei de investiții anexă la bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda pe anul 2024.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

  • Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală;

        3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici (faza SF), inclusiv descrierea sumară a investitiei propuse a fi realizata prin proiectul  „ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR TURDA”, cod proiect C3I1A0122000562.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea tranzacției ce urmează a fi încheiată între UAT Municipiul Turda, județul Cluj, și LAPP Insulators S.A.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul „Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei Judecătorii (P-ța Republicii nr. 5) și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiții”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

        3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici actualizati pentru proiectul  „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului Aureliu Manea, Turda”.

     – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

               P  R  I  M  A  R,                                                      S E C R E T A R,

        Cristian Octavian Matei                                                       GENERAL                              

                                                                                          Jr. Mărginean Elena Mihaela

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img