spot_img
spot_img

Iată cum va arăta Drumul Expres A3-Tureni

spot_img

Date:

Share post:

spot_img

Ministerul Transporturilor și Investițiilor a aprobat, în cursul săptămânii trecute, indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Drum expres pentru realizarea conexiunii dintre Autostrada A3 (zona Turda) şi Drum Naţional DN 1(zona Tureni)“, județul Cluj.

Potrivit documentului aprobat, obiectivul de investiții va avea o valoare de 788.787.000 lei, din care construcția și materialele vor costa 663.879.000 lei, iar termenul de finalizare va fi de 18 luni.

Descrierea investiției
Traseul în plan: începe din autostrada A3, unde este amenajat un nod rutier tip trompetă simplă ce este prevăzut cu bretele de intrare ieșire cu câte două benzi pe sens:
 bretea Gilău – Tureni – lungime = 1.487 m;
 bretea Tureni – Turda – lungime = 1.052 m;
 bretea Turda – Tureni – lungime = 1.297 m;
 bretea Tureni – Gilău – lungime = 1.189 m.
Lungimea totală a bretelelor la nodul cu autostrada A3 este de 5,025 km.
Traseul sub-traversează autostrada A3 la km 1+000 pe sub pasajul existent al autostrăzii de la km A3 21+880, intersectează drumul județean DJ 103Z la km 3+087, câteva drumuri agricole/vicinale la km 0+260, km 0+400, km 2+850, km 3+620, km 3+640, km 3+870, km 4+270, km 4+525, km 4+560, unele necesitând restabilirea traseului, și traversează râul Valea Racilor la km 4+410 printr-un viaduct. Între km 0+640 – km 1+350, traseul se suprapune peste râul Negroteasa, care se va devia pe o lungime de 1033 m.
Drumul expres intersectează drumul național DN 1 la km 457+750 unde este prevăzută amenajarea unui nod rutier tip trompetă simplă, având prevăzute bretele de intrare – ieșire cu câte două benzi pe sens pe relațiile Cluj-A3 și A3-Cluj, iar pe relațiile Turda-A3, A3-Turda bretelele vor fi prevăzute cu câte o banda pe sens:
 Nod DN 1 – Bretea A3 – Cluj – lungime = 756 m;
 Nod DN 1 – Bretea Cluj – A3 – lungime = 833 m;
 Nod DN 1 – Bretea A3 – Turda – lungime = 548 m;
 Nod DN 1 – Bretea Turda – A3 – lungime = 612 m.
Lungimea totală a bretelelor la nodul cu DN1 este de 2,748 km.
Datorită configurației dificile a terenului existent din zona intersecției Drumului expres cu drumul național DN1 – care are o viteză de proiectare inferioară și este format dintr-o succesiune de curbe de sensuri contrare, se prevede corectarea traseului drumului național prin devierea acestuia pe partea stânga în sensul kilometrajului cu reamenajare pe tronsonul km 456+780 – km 458+235, în lungime de 1.455 m.
Suprafața totală a terenului care se estimează a fi ocupată de lucrări este de 82,624 ha.
Profilul longitudinal
Profilul longitudinal este amenajat cu elemente geometrice corespunzător vitezei de proiectare de 100 km/h. Declivitatile au valori cuprinse între 1,00 % și 3,90 %.
Profilul transversal
Drum expres – profil trasversal tip – Platforma: 21,50 m, din care:
parte carosabilă 4×3,50 m; acostamente 2×2,25 m; bandă mediană 3,00 m.
Drum național DN1 – Platforma – 21,00 m, din care:
parte carosabilă 4×3,50 m; acostamente 2×2,50 m; bandă mediană 2,00 m.
Bretele de acces cu două benzi de circulație: Platforma – 9,00 m, din care:
parte carosabilă 2×3,50 m; acostamente 2×1,00 m.
Bretele de acces cu o banda de circulație: Platforma – 6,00 m, din care:
parte carosabilă 1×4,00 m; acostamente 2×1,00 m.
Lățimile de lucru ale parapetului variază de la 1,00 m (W3) până la 1,70 m (W5).
Structura rutieră:
Structura rutieră semirigidă pe Drumul expres, Bretele de acces, DN 1
 5,00 cm strat de uzură din mixtură asfaltica stabilizată MAS16 rul. 50/70;
 6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg. 50/70;
 12,00 cm strat de bază din anrobat bituminos AB 31.5 bază 50/70;
 25,00 cm strat din agregate naturale stabilizate cu liant hidraulic;
 30,00 cm strat de fundație de agregate naturale;
Stratul de forma de: – 30,00 cm pământ stabilizat cu liant hidraulic pe zonele de debleu; – 40,00 cm agregate naturale pe zonele de rambleu.
Structura rutieră ranforsată pe DN 1 în zona de racord: minim 11,00 cm frezare mixtură asfaltică existentă; min. 6,00 cm strat de legătură din beton asfaltic deschis BAD 22,4 leg. 50/70; 5,00 cms strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS16 rul. 50/70.
Poduri și pasaje
Dimensionarea celor 9 structuri a fost efectuată pentru încărcările cu sarcini prevăzute de EUROCOD la convoaiele de calcul LM1, LM2, iar podurile au fost verificate hidraulic pentru debitul Q = 2%.
Calea pe poduri şi pasaje este alcătuită din: 2×4 cm asfalt turnat dur ATD 16; 3 cm protecţie hidroizolaţie BA8; 1 cm hidroizolaţie.
Toate structurile sunt fundate indirect prin intermediul piloților forați de diametru mare. Parapetele de siguranţă cu protectie ridicată este de tip H4b.

1. Pasaj pe Drum Expres km 0+337
Drumul Expres traversează la km 0+362 un drum local cu un pasaj având o deschidere, suprastructură din grinzi prefabricate cu armătură postîntinsă și cu infrastructuri din beton armat. Pasajul este alcătuit din 2 structuri paralele, câte una pentru fiecare sens de circulație, amplasate la o distanță de 50,00 cm între grinzile de parapet. Lungimea tablierului este de 40,75 m, iar lungimea totală a pasajului (incluzând și zidurile întoarse) este 46,85 m. Lăţimea totală a fiecărei structuri este de 11,25 m, din care parte carosabilă 2 x 3,50 m.
2. Portal pe Drum Expres km 2+689
Drumul Expres traversează la km 2+694 un drum local cu un portal tip cadru cu suprastructura alcătuită dintr-o dală turnată monolit cu infrastructuri din beton armat. Lungimea tablierului este de 9,40 m, iar lungimea totală a portalului (incluzând și zidurile întoarse) este 13,40 m. Lumina portalului este de 8,00 m, și asigură la interior un gabarit vertical al drumului local de 5,00 m. Partea carosabilă este de 2 x 9.25 m.
3. Pasaj pe DJ 103Z km 17+764, peste Drum Expres km 3+087
Pasajul are 3 deschideri, suprastructura din grinzi prefabricate și cu infrastructuri din beton armat. Lungimea tablierului este de 121,30 m, iar lungimea totală a pasajului (incluzând și zidurile întoarse) este 158,71 m. Partea carosabilă este de 7,80 m lățime, aceasta fiind încadrată de bordurile prefabricate 15×25 cm.
4. Pasaj pe Drum Expres 3+569
Drumul Expres traversează la km 3+610 două drumuri locale unde este prevăzută amenajarea unui pasaj cu 2 deschideri, cu suprastructura din grinzi prefabricate cu armătură postîntinsă şi infrastructuri din beton armat. Pasajul este format din 2 structuri paralele, câte una pentru fiecare sens de circulație, amplasate la o distanță de 50,00 cm între grinzile de parapet. Lungimea tablierului este de 81,94 m, iar lungimea totală a pasajului este 88,04 m. Lăţimea totală a fiecărei structuri este de 11,25 m, din care parte carosabilă 2 x 3,50 m.
5. Pasaj pe Strada 13 peste Drum Expres km 3+874
Pasajul este prevăzut cu 3 deschideri (15 m + 30 m + 15 m) amplasat pe Strada 13 din localitatea Tureni şi traversează Drumul Expres având suprastructura din grinzi prefabricate și infrastructuri din beton armat. Lățimea părții carosabile este de 7,00 m, încadrată de bordurile prefabricate 15×25 cm.
6. Viaduct pe Drum Expres km 4+341 pentru Valea Racilor
Pentru a asigura continuitatea Drumului Expres peste Râul Valea Racilor, dar și din cauza diferenței mari de cotă dintre linia roșie și cota terenului natural, este prevăzut un viaduct cu 6 deschideri, având suprastructura din grinzi prefabricate cu armătură postîntinsă şi cu infrastructuri din beton armat. Viaductul este format din 2 structuri, câte una pentru fiecare sens de circulație, amplasate la o distanță de 50 cm între grinzile de parapet. Lungimea tablierului este de 246,95 m, iar lungimea totală a viaductului (incluzând și zidurile întoarse) este de 258,54 m.
Lăţimea totală a fiecărei structuri este de 13,50 m, din care benzi de circulaţie 2 x 3,50 m şi o bandă de accelerare/decelerare de 3,50 m.
7. Portal pe bretea Gilău – Tureni la km 0+532
Breteaua Turda – Gilău a Drumului Expres traversează la km 0+538 un drum local care duce spre DJ 107L și spre localitatea Deleni. Pentru a asigura continuitatea ambelor căi de comunicație, este prevăzut un portal tip cadru, cu suprastructura alcătuită dintr-o dală turnată monolit și cu infrastructuri din beton armat. Lungimea tablierului este de 9,60 m, iar lungimea totală a portalului (incluzând și zidurile întoarse) este 13.60 m. Lumina portalului este de 8,00 m, și asigură în interiorul acestuia gabaritul vertical de 5,00 m. Partea carosabilă are lățimea de 9,00 m și este încadrată de borduri prefabricate 15×25 cm.
8. Pod pe bretea Turda – Tureni km 0+684
Breteaua Turda – Tureni a Drumului Expres, traversează la km 0+701 râului Negoteasa cu un pod integral, fără dispozitive de acoperire a rosturilor, cu o deschidere, având suprastructura din grinzi prefabricate din beton precomprimat tip „T” și cu infrastructuri din beton armat. Podul este oblic, lungimea tablierului e de 26,08 m, iar lungimea totală a podului (incluzând și zidurile întoarse) este 36,45 m. Partea carosabilă are lățimea de 9,00 m și este încadrată de bordurile prefabricate 15×25 cm.
9. Pasaj pe DN 1 la km 457+320 peste Drum Expres km 4+846
Pasajul pe DN 1 are 4 deschideri, suprastructura din grinzi prefabricate tip „T” şi cu infrastructuri din beton armat. Pasajul este format din 2 structuri paralele, câte una pentru fiecare sens de circulație, amplasate la o distanță de 1,50 m între grinzile de parapet. Lungimea tablierului este de 121,62, iar lungimea totală a pasajului este de 128,72 m. Lăţimea totală a fiecărei structuri este de 14,00 m, din care benzi de circulaţie 2 x 3,50 m şi o bandă de accelerare/decelerare de 4,00 m.
Lucrari de colectarea și evacuarea apelor
Apele de pe platforma drumului vor fi colectate în şanțurile trapezoidale pereate, rigole de acostament din beton și descărcate pe taluz prin casiuri. Apa pluvială de pe zona mediană este colectată prin intermediul gurilor de scurgere racordate la o reţea de canalizare pluvială ce se va descărca transversal în șanțurile prevăzute la drumul expres. Pe traseul drumului sunt prevăzute 25 de podețe.
Corectare traseu DN1
Corectarea traseului DN 1 se realizează prin devierea acestuia pe partea stângă, rezultând un aliniament între curbele de la km 457+100, respectiv 457+900, cu creşterea vitezei de proiectare pe această zonă. Profilul longitudinal este prevăzut cu declivităţi între 0,30% – 4,23%. Profilul transversal pe zona relocată între km 457+000 – km 458+100 este: 4 benzi de circulație de 3,50 m; 2 acostamente de 2,50 m; bandă de mediană de 2,00 m. Pe zona de racord a zonei restabilite cu zona existentă a drumului național (km 456+780 – km 457+000 respectiv km 458+100 – km 458+235) platforma proiectată a drumului va avea lățimea existentă a drumului național, adică 19,00 m din care: 4 benzi de circulație de 3,50 m; 2 acostamente de 2,50 m. Pe zona km 457+255 – km 457+515 drumul național va fi prevăzut pe zonele marginale cu benzi suplimentare de accelerare/decelerare cu lățimea de 4,00 m.
Conectarea rețelei locale de drumuri
Drumurile întrerupte de traseul proiectat se restabilesc și se realizează subtraversări/supratraversări. Drumul județean DJ 103Z și Strada 13 din Tureni vor fi reamenajate pe o lungime de 285,00 m, respectiv 250,00 m. Platforma drumului județean DJ 103Z este de 8,00 m, din care: 2 benzi de circulație de 3,00 m; 2 acostamente de 1,00 m din care 0,25 cm vor fi benzi de încadrare consolidate pe fiecare parte. Platforma Străzii 13 este de 10,40 m – 11,50 m, din care: 2 benzi de circulație de 3,50 m; 2 trotuare de 1,70 – 2,25 m.

 

Vă reamintim că acest drum expres este DEOSEBIT DE IMPORTANT pentru economia județului Cluj, deoarece face joncțiunea între Autostrada Transilvania și DN 1 E60/E81, între Tureni și Mărtinești. Practic, astfel, tot traficul greu va putea ocoli Turda și Câmpia Turzii, iar zona Turda – Câmpia Turzii va fi conectată la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” prin A3-DXA3Tureni-DN1-VOCE.

Ba mai mult, după finalizarea pasajului de autostradă dintre Câmpia Turzii și Chețani, se va putea ajunge de la Aeroportul Transilvania, la Aeroportul „Avram Iancu”, în maxim o oră și 10 minute.

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

Lucrari in ritm alert, la o gradinita din Turda

🏗 Avansează lucrările de modernizare din cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Sfânta Maria...

Cristian Matei, mesaj de felicitare pentru elevii de 10 ai Turzii

Turda are elevi de nota #10! 💟   Dragi absolvenți ai claselor a VIII-a, vă felicit pentru rezultatele bune obținute...

El este singurul elev de 10 curat la Evaluarea Națională, din zona Turda-Câmpia Turzii

Șeful de Promoție al Școlii Gimnaziale „Ioan Opriș” din Turda, David Ciutureanu, a reușit să obțină media 10...

Bărbat din Vaslui, arestat preventiv de Judecătoria Turda, după ce a fost arestat de polițiștii din Câmpia Turzii, fiindcă a făcut scandal în autocar,...

E frumoasă România, nu-i așa? Atât de frumoasă încât oameni care locuiesc în diverse zone ale țării ajung...
spot_img

Anunț -Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Câmpia Turzii

Compania de Apă ARIEŞ anunță întreruperea furnizării apei potabile în data de 28.07.2021, între orele 08:30 - 16:00, în municipiul Câmpia Turzii. Sunt afectate...
%d bloggers like this: