spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Iată ce vor dezbate consilierii locali din Câmpia Turzii în ședință ordinară

spot_img

Ultima ședință ordinară a Consiliului Local Câmpia Turzii de dinainte de alegerile locale din 9 iunie va avea loc în data de 30.05.2024 ora 12:00 … și, din motive necunoscute, va avea loc în sistem online.

Iată ordinea de zi:

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și a situațiilor financiare anuale pentru anul 2023.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale aferente anului 2023 ale societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A..

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea: EXTINDERE IMOBIL EXISTENT, LUCRĂRI DE RECOMPARTIMENTARE și REABILITARE, str. Parcului, nr. 12, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind emiterea unei hotărâri pentru PLANUL URBANISTIC de DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+M, ANEXE GOSPODĂREȘTI, ÎMPREJMUIRE și BRANȘAMENTE UTILITĂȚI Str. George BACOVIA, nr. 19, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil pentru amenajarea unei căi de acces la drumul național DN 15, dinspre imobilul proprietatea SC SKYLINE ENGINEERING SRL, str. Laminoriștilor, nr.145, înscris în CF 57317 Câmpia Turzii, număr cadastral 57317.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. M, ap. 61, jud. Cluj.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de conferire a titlului de “CETĂȚEAN DE ONOARE” unor personalități cu merite deosebite, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 242 din 29.11.2023.

    Diverse.

spot_img
spot_img
spot_img