spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Iată ce vor dezbate consilierii din Mihai Viteazu în ședința ordinară a lunii februarie

Ordine de zi

 

1Proiect de Hotărâre   privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare şi pentru instituirea şi aprobarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul de salubritate

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

2.Proiect de Hotărâre   privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare însușirea documentației imobilului situat în loc. Mihai Viteazu, str. Ciga, jud. Cluj, UATMihai Viteazu având numărul cadastral 55065.

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

3Proiect de Hotărâre   privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Consiliul Local Mihai Viteazu și Asociația Club Sportiv Mihai Viteazu

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

4,Proiect de Hotărâre   privind completarea contractului de concesiune nr.2340/21.05.2004 , având ca si concesionar pe Pîrțilă Dan

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

5, Proiect de Hotărâre   privind transmiterea parțială a dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.1882/17.05.2000 și a actelor adiționale aferente contractului , ca urmare a Certificatului de moștenitori,dupa defuncta Sdeorna Veronica ,pe moștenitorii Sdeorna Vasile soț, cu cota de ¼ -a parte și Suciu Cristina-Nastasia-fica, cu cota de ¾ -a parte din terenu înscris în CF nr.56114 Mihai Viteazu,cadastral nr.56114, în suprafață de 900 mp. , conform planului de amplasament anexat la CF nr. 56114 , care face parte integranta din Contractul de Concesiune nr.1882/17.05.2000

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

6.Proiect de Hotărâre   privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.53/05.04.2002 și a actelor adiționale aferente contractului , ca urmare a Certificatului de moștenitori,dupa defunctul ILIEȘ ALEXANDRU ,pe moștenitorii ILIEȘ VIORICA soție, cu cota de ¼ -a parte si ILIEȘ OVIDIU VASILE , fiu, cu cota de ¾ -a parte din terenu înscris în CF nr.57050 Mihai Viteazu,cadastral nr.57050, în suprafață de 600 mp. , conform planului de amplasament anexat la CF nr. 57050, care face parte integranta din Contractul de Concesiune nr.53/05.04.20020

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

7.Proiect de Hotărâre   privind aprobarea normei lunare de carburant pentru autovehiculele și utilajele deținute de către Primăria comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, pentru anul 2023

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

8.Proiect de Hotărâre   privind stabilirea numărului și cuantumului burselor în învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2022-2023 la nivelul Școlii Mihai Vodă, din comuna Minai Viteazu, județul Cluj

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

9.Proiect de Hotărâre   privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al Comunei Mihai-Viteazu pe o perioadă de 3 luni

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

10Proiect de Hotărâre   privind Privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE ” MIHAI VODA” din comuna Mihai Viteazu, jud. Cluj, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilienta al României, Componenta C15: Educație

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

 

11Diverse

 

spot_img
spot_img
spot_img