spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Iată când va fi aprobat bugetul comunei Mihai Viteazu

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj,  va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 31ianuarie   2023 orele 16.00si se vor  desfășura  la sediul  Primăriei Comunei Mihai Viteazu, sala de ședințe  .,cu următoarea ordine de zi:

 

 

1.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Bugetului local al comunei Mihai Viteazu Jud.Cluj, pe anul 2023

Ioan ZENG

Primarul comunei

  1. Proiect de Hotărâre

 privind organizarea și structura rețelei școlare pe raza comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, pentru anul școlar 2023-2024

Ioan ZENG

Primarul comunei

3.Proiect de Hotărâre

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor CF 57940si CF 58335.

Ioan ZENG

Primarul comunei

  1. Proiect de Hotărâre

 Privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU: aferent obiectivului de investiție:„CONSTRUIRE HALA DE PRODUCȚIE ȘI MATURARE PRODUSE CRUD USCATE; AMENAJĂRI EXTERIOARE ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI”, având ca beneficiar pe Societatea S.C. CIA ABOLIV S.R.L., pe teren aparținând intravilanului satului Mihai Viteazu – proprietate privată”, ,

Ioan ZENG

Primarul comunei

  1. Proiect de Hotărâre

Privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU: aferent obiectivului de investitie: „AMPLASARE TOTEM PUBLICITAR”, având ca beneficiar pe Societatea S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L., pe teren aparținând intravilanului satului Mihai Viteazu – proprietate privată, ”, ,

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

 

 

6.Proiect de Hotărâre PrivindLUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU:aferent obiectivului de investitie:„EXTINDERE CARIERĂ GIPS CHEIA: 1. LUCRĂRI SISTEMATIZARE VERTICALĂ: DESCHIDERE EXPLOATARE ȘI RECONSTRUCȚIE ECOLOGICĂ ZONE EPUIZATE; 2. CONSTRUIRE/EXTINDERE CARIERĂ EXPLOATARE GIPS CHEIA EST”, având ca beneficiar pe Societatea S.C. SAINT GOBAIN PRODUCTS ROMANIA S.R.L., pe teren aparținând extravilanului și, parțial intravilanului satului Cheia – proprietate privată

Ioan ZENG

Primarul comunei

7.

Proiect de Hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.7788/16.10.2014 de pe LAZAR LAVINIA-VIOLINA pe CIREBEA OVIDIU MARCEL și soția CIREBEA MARIANA ,înscris în CF nr.53325 Mihai Viteazu,cadastral nr.53325 , în suprafață de 432 mp

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

 

8.Proiect de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni si de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru persoanele majore din familia beneficiara de ajutor social pentru anul 2023

Ioan ZENG

Primarul comunei

9.

Proiect de Hotărâre privind modificarea pretului Atestatelor de producator si Carnetelor de Comercializare produse din sectorul agricol cu valabilitate 7 ani

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

10.Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – proiect tehnic de executie, a indicatorilor tehnico-economici actualizați, conform Anexei 1 și a devizului general actualizat, conform Anexei 2, pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj„, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

11Diverse

spot_img
spot_img
spot_img