fbpx
spot_img
HomeStiri - nationalGuvernul a aprobat eșalonarea datoriilor restante de la declanșarea stãrii de urgențã...

Guvernul a aprobat eșalonarea datoriilor restante de la declanșarea stãrii de urgențã și a prelungit termenele pentru executãri și accesorii

- Advertisement -

Guvernul a aprobat, joi, aplicareaprocedurii alternative simplificate de acordare a eșalonãrii la platã pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a cãror scadențã/termen de platã s-a împlinit dupã data la care a fost declanșatã starea de urgențã și pânã la data eliberãrii certificatului de atestare fiscalã.

Totodatã, Executivul a decis prelungirea pânã la 25 decembrie a perioadei în care nu se percep dobânzi și penalitãți pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a cãror scadențã s-a împlinit dupã declanșarea stãrii de urgențã.

Pânã la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor începe executarea silitã, dând posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilitãților fiscale oferitecorespunzãtor situației sale fiscale.

Beneficiari ai facilitãții de eșalonare simplificatãsunt toți contribuabilii, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au în derulare o înlesnire la platã potrivit Codului de procedurã fiscalã și care nu înregistreazã obligații fiscale restante la data declarãrii stãrii de urgențã, sau acestea au fost achitate pânã la eliberarea certificatului fiscal.

Aceastã mãsurã are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, susținerea conformãrii la platã, pentru contribuabilii aflați în dificultate generatã de lipsa de lichiditãți financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de altã parte, din perspectiva statului, asigurarea încasãrii unor sume certe și periodice la bugetul general consolidat.

Pentru acordarea eșalonãrii contribuabilul, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiții:

        a) sã depunã cerere pânã la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eºalonare;
        b) sã nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarãrii stãrii de urgențã și neachitate ulterior.
        c) sã nu se afle în procedura insolvenței;
        d) sã nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;
        e) sã aibã depuse toate declarațiile fiscale;
        f) sã nu i se fi stabilit rãspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau rãspunderea solidarã, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Eșalonarea la platã nu se acordã pentru sume de pânã la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Pot beneficia de eșalonarea simplificatã și debitorii aflați în insolvența pentru obligațiile curente nãscute dupã declararea stãrii de urgențã, dar și cei care au eșalonare la platã conform Codului de procedurã fiscalã.

Întrucât eșalonarea simplificatã nu presupune constituirea de garanții, legiuitorul, în acord cu mediul de afaceri și ceilalți parteneri sociali, a instituit plata unei dobânzi.Nivelul de dobânzii este redus la jumãtate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere adicã la 3,65 % pe an (fațã de Codul de procedurã fiscalã care prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere)

Debitorul poate solicita modificarea eșalonarii prin includerea în eșalonare a obligațiilor nãscute dupã acordarea eșalonãrii la platã de 2 ori pe perioada eșalonarii

Dacã debitorul pierde eșalonarea, poate solicita menținerea acesteia tot de 2 ori

Debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eºalonare, care poate cuprinde rate diferențiate de platã

Avantajele acestei mãsuri:

ü        este o alternativã la mãsurile fiscale adoptate dupã intrarea în starea de urgențã, pentru care perioada de aplicare înceteazã la data de 25 octombrie 2020;
ü        este o procedurã simplificatã de acordare a eșalonãrii la platã, pentru contribuabilii care au fost buni platnici pânã la data intrãrii în starea de urgențã. Fațã de procedura normalã de acordare a eșalonãrii, potrivit Codului de procedurã fiscalã, procedura și documentele depuse de debitori sunt simplificate, în sensul cã se acordã eșalonare numai în baza unei cereri, fãrã a fi depuse alte documente.
ü        termenul de soluționare este mult diminuat – 5 zile de la data depunerii cererii, întrucât nu este necesarã o analizã amplã asupra situației fiscale a debitorului;
ü        se suspendã executarea silitã pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonãrii la platã;
ü        nu se constituie garanții, ținând cont de termenul scurt de acordare eșalonãrii la platã (12 luni), de situația dificilã cu care se confruntã contribuabilii din perspectiva lichiditãților financiare mult diminuate fațã de perioada anterioarã intrãrii în starea de urgențã, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activitãții;
ü        nu se considerã a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonãrii la platã;
ü        pe perioada eșalonãrii la platã, contribuabilii trebuie sã achite toate obligațiile nãscute în aceastã perioadã, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de platã;
ü        debitorul poate solicita, o singurã datã pe perioada de valabilitate a eșalonãrii la platã, modificarea eșalonãrii la platã prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilitãții acesteia;
ü        debitorul poate menține eșalonarea la platã, pierdutã, o singurã datã pe perioada de valabilitate a eșalonãrii la platã, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

Proiectul de act normativ este publicat pe site-ul MFP la rubrica Transparențã decizionalã.

Biroul de presã
Ministerul Finanţelor Publice

Comentarii

- Advertisment -
- Advertisment -

Citește

Și-a bătut mama, în vârstă de 71 de ani

0
Poliţiştii din Alba Iulia l-au reţinut pe un bărbat care şi-a agresat mama. A fost prezentat în faţa magistraţilor şi va fi cercetat sub control judiciar....

Comentarii

%d bloggers like this: