Ghidurile solicitantului pentru Măsura 411 BIS – granturi de investiții necesare retehnologizării IMM-urilor și pentru Măsura de sprijinire a mediului de afaceri pentru îmbunătățirea eficienței energetice, explicate IMM-urilor din industria alimentară

spot_imgspot_img

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a organizat astăzi prima sesiune de prezentare a Ghidurilor Solicitantului pentru Măsura 4.1.1 BIS pentru granturi de investiții necesare retehnologizării IMM-urilor și pentru Măsura de sprijinire a mediului de afaceri pentru îmbunătățirea eficienței energetice, dedicată beneficiarilor din industria alimentară. La eveniment au participat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, secretarii de stat Carmen Moraru și Csilla Hegedüs.

În cadrul acestei reuniuni, la care au  fost prezenți peste 500 participanți (fizic și on-line), aparatul tehnic al Autorității de Management a Programului Operațional Competitivitate, responsabilă cu implementarea măsurii 411 BIS și cea a Programului Operațional Infrastructură Mare, care implementează măsurile de sprijin pentru eficiență energetică, au oferit informaţii cu privire la condiţiile de finanţare, procedurile de evaluare, selecţie și implementarea proiectelor.

 

”Dialogul permanent și consistent cu beneficiarii este o condiție esențială a succesului proiectelor finanțate din bani europeni, iar aceste sesiuni de informare organizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene au menirea de a oferi suportul tehnic de care au nevoie beneficiarii pentru a accesa fondurile pe care le punem la dispoziție. Am discutat astăzi cu reprezentanții industriei alimentare, împreună cu ministrul Daea, cu secretarii de stat în MIPE și aparatul tehnic din autoritățile de management ale programelor operaționale tocmai pentru a veni în sprijinul celor care vor să  depună cereri și să obțină finanțare pentru investiții în retehnologizare și eficiență energetică. Am promis mediului de afaceri predictibilitate și transparență și înțelegem să ne respectăm această promisiune punând la dispoziție atât calendarul lansării apelurilor, cât și toate informațiile și clarificările solicitate”, a precizat ministrul Marcel Boloș.

 

La rândul său, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a subliniat buna colaborare dintre cele două ministere în elaborarea acestor măsuri în beneficiul industriei alimentare din România: ”În fiecare luni, echipa ministrului Marcel Boloș lucrează împreună cu experții noștri, la Ministerul Agriculturii, pentru a planifica pașii necesari pentru a realiza obiectivele stabilite prin programul de guvernare în domeniul agriculturii și industriei alimentare. Suntem într-un echipaj comun de interpretare, acțiune și de susținere a acestor proiecte. Nu trebuie să întârziem, avem provocări care ne determină sa fim mai insistenți în acțiune”, a subliniat ministrul Petre Daea.

 

300 de milioane euro pentru investiții în retehnologizare

Întreprinderile din industria alimentară, panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, precum și cele care activează în domeniul construcţiilor, materialelor de construcţii, echipamentelor, utilajelor, mijloacelor de transport specifice și tehnologiilor au la dispoziție granturi pentru investiții cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în exercițiul financiar 2021.

 

Preînscrierile pentru acest tip de apeluri vor începe în 28 septembrie, dată la care solicitanții se vor putea înrola în aplicație sau vor putea solicita relocarea conturilor în aplicația IMMRecover. Lansarea apelului de proiecte este programată pentru 7 octombrie, solicitanții având la dispoziție o săptămână pentru a depune cererile.

 

Pentru a fi eligibili, solicitanții vor îndeplini următoarele condiții:

 • activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data depunerii cererii de finanţare pe întreprindere, nu pe locație de implementare;
 • să fie înființați până la data de 31 decembrie 2020;
 • să nu fie considerați IMM-uri în dificultate la 31 decembrie 2021;
 • să înregistreze profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021.

 

Sunt eligibile pentru finanțare următoarele tipuri de activități:

 • modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
 • dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.

 

500 de milioane pentru eficiența energetică a IMM-urilor și întreprinderilor mari

Sectorul industriei alimentare are alocat un buget distinct de 200 de milioane de euro pentru măsuri de eficiență energetică, din care:

 • 85 milioane euro, schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și de reducere a consumurilor de energie, cu valoarea granturilor între 50.000 euro – 500.000 euro;
 • 85 milioane euro, schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile, cu valoarea granturilor între 50.000 euro – 500.000 euro;
 • 30 de milioane, schemă de minimis pentru sprijinirea investițiilor în măsuri de reducere a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

 

Pentru ca proiectele depuse să fie considerate eligibile, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • perioada de implementare nu trebuie să depășească 31.12.2023;
 • să fie rezultatul unei analize energetice, realizate de către un auditor/manager energetic autorizat;
 • să implice o scădere a consumului energetic total de minimum 10% față de indicatorii energetici specifici inițiali;
 • să fie asociat unei activități economice, respectiv unui sau mai multor domenii de activitate autorizate la locul de implementare;
 • să nu mai fi beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii.

 

Prezentarea Măsurii 411 BIS este disponibilă aici, iar cea aferentă Măsurii de sprijinire a mediului de afaceri pentru îmbunătățirea eficienței energetice, explicate IMM-urilor din industria alimentară – aici.

 

Un eveniment similar, dedicat industriei construcțiilor, va avea loc mâine, la sediul MIPE, începând cu orele 13.00. Detalii, aici: https://bit.ly/3R1ef52.

spot_img
%d