Finalizarea proiectului ʺSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda – Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ

spot_imgspot_img

Compania de Apă ARIEȘ S.A. a finalizat implementarea proiectului ʺSprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014-2020ʺ, demarat în baza Contractului de Finanțare nr. 110/16.08.2017, încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și a Fondurilor Europene-Cod SMIS: 2014+112718.

Data începerii proiectului: 16.08.2017

 

Valoarea totală a proiectului: 2.181.078,10 lei, din care valoarea co-finanțării din Fondul de Coeziune este de  1.853.916,38 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 305.350,94 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului este de 21.810,78 lei.

 

Obiectivul general: continuarea procesului de elaborare a documentațiilor necesare în vederea obținerii finanțării proiectului de investiții din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020, asigurându-se astfel, continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată și îndeplinirea obligațiilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană, precum și a legislației specifice naționale și europene în sectorul de apă/apă uzată.

 

Data finalizării proiectului: 30.12.2023

 

La finalul perioadei de implementare a proiectului, principalele rezultate obținute au fost: sprijin în procesul de evaluare a Aplicației de finanțare până la aprobarea de către Autoritatea de Management P.O.I.M.(inclusiv prin finalizarea formularului aplicației de finanțare); elaborare documentații de atribuire (pentru contractele de servicii și cele de lucrări, suport în perioada de atribuire a contractelor),inclusiv sprijin pe parcursul procesului de atribuire și organizare seminar de prezentare a documentațiilor de atribuire și întocmirea raportului final intermediar.

 

 

 

 

 

              Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

spot_img
%d