fbpx
spot_img
spot_img

EXCLUSIV: Rectificare bugetară ILEGALĂ la Luna – vor să facă achiziții INTERZISE DE LEGE

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Pe ordinea de zi a ședinței de îndată a consiliului local al comunei Luna de vineri, 13 aprilie, orele 9:00, s-a aflat un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei.

La bugetul inițial, la poziția 51.01.03 – Autorități Executive s-a alocat suma de 11 mii de lei pentru achiziția a două computere care să fie destinate biroului de urbanism și cadastru.

Singura problemă este că, în conformitate cu articolul 13 din OUG 90/2017, „ (1) În anul 2018, instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct.
30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de
finanțare și subordonare, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de:
a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr.
27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;
b) mobilier, așa cum este prevăzut la subgrupa 3.1 “Mobilier” din cadrul grupei 3 “Mobilier,
aparatură birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din
Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele
normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum și obiecte de inventar
de natura acestora, în scopul dotării spațiilor cu destinația de birou.”.

Prin sintagma „aparatură birotică” se înțelege „calculatoare, computere, aparate de calcul etc”.

Astfel, deși consilierii locali majoritari (PSD) au votat proiectul de hotărâre inițiat de primar și avizat de secretarul comunei, legea interzice această achiziție.

RefleqtMedia lansează, așadar, un apel către Prefectul Județului Cluj, Aurel Cherecheș, să conteste legalitatea hotărârii adoptate de CL Luna.

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

%d bloggers like this: