fbpx
spot_img
spot_img

EXCLUSIV: Florin Cîțu BATJOCOREȘTE județul Cluj, iar Tișe pune batista pe țambal, pentru a calma spiritele

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -

Deși baștanii liberali din județul Cluj și-au declarat sprijinul și „1ub1rea necondiționată” față de controversatul premier, Florin Cîțu, scenariul de la începutul acestui an se repetă.

- Advertisement -
- Advertisement -

Astfel, în luna martie a acestui an, RefleqtMedia dezvăluia în premieră faptul că județul Cluj a fost „sărit din schemă” în ceea ce privește alocările cotelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

La acea vreme, doar Cluj, Ilfov și Timiș au primit „praful de pe tobă”, în timp ce județe conduse de PSD sau USRPLUS au luat grosul.

Ei bine, acum lucrurile se repetă și, conform unui document pe care, de asemenea, RefleqtMedia l-a primit în premieră, județul Cluj este ignorat, neprimind niciun șfanț din cotele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

anexa-nr.6

Contactat de RefleqtMedia președintele Consiliului Județean Cluj încearcă să pună batista pe țambal.

Da. Sumele sunt pentru echilibrarea bugetelor dezechilibrate .
Bugetul CJ cluj a fost făcut corect și nu are nevoie sa fie echilibrat prin sume neacoperite .


Bugetul CJ cluj a foat făcut corect si realist , nefiind cheltuieli neacoperite cu venituri .
Din acest motiv nu S-au alocat sume pentru echilibrare , care nu sunt alocări pentru investiții !

CJ cluj va primi alte sume direct de la Finante , după alta formula care va tine cont de cotele defalcate de 22% din impozitul pe profit și TVA !”, ne-a spus Alin Tișe.

Din declarația președintelui CJ Cluj rezultă lipsa acestuia de viziune de ansamblu, în contextul în care sunt comune în județul Cluj care abia reușesc să-și acopere cheltuielile de funcționare. EI bine ACESTE UAT-uri aveau nevoie de cotele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Pe de altă parte, afirmațiile președintelui CJ Cluj sunt contrazise chiar de LEGE.

Alocarea cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat | Lege 273/2006


Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.


Alocarea cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat

Art. 33. – Referințe (3), Derogări (7), Reviste (1)
(1) Pentru finanțarea cheltuielilor publice prevăzute la art. 6, precum și pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, prin legea bugetului de stat se aprobă sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, cu destinație specială și, respectiv, pentru echilibrarea bugetelor locale.

 

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

(2) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale vor fi repartizate pe județe, potrivit următoarelor criterii:
Derogări (12)a) capacitatea financiară determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor, în proporție de 70%, potrivit următoarei formule de calcul:

Formulă capacitate financiară determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor
unde:

Sr.j – sume defalcate repartizate județului;

Sr.tj – sume defalcate de repartizat pe total județe;

– Ivm.j impozitul pe venit mediu pe locuitor încasat pe județ în anul anterior anului de calcul;Ivm.tj – impozitul pe venit mediu pe locuitor încasat pe total județe în anul anterior anului de calcul;

Nr.loc.j – numărul locuitorilor din județ;

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Nr.loc.tj – suma locuitorilor județelor;

b) suprafața județului în proporție de 30%. Sumele defalcate cu destinație specială se repartizează conform legii.
Jurisprudență

(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, și din cota de 22% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al județului, iar diferența se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel:
Modificări (3), Referințe (1), Derogări (21), Jurisprudență

a) 80% din sumă se repartizează în două etape, prin decizie a directorului direcției generale a finanțelor publice județene, în funcție de următoarele criterii: populație, suprafața din intravilanul unității administrativ-teritoriale și capacitatea financiară a unității administrativ-teritoriale;b) 20% din sumă se repartizează, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale a finanțelor publice județene, prefectului și consiliilor locale din județ.
Modificări (2), Derogări (1)

(4) Pentru repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform prevederilor alin. (3) lit. a), direcțiile generale ale finanțelor publice județene procedează astfel:
Derogări (3)

 

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

a) calculează indicatorii “impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe unitatea administrativ-teritorială” și, respectiv, “impozitul pe venit mediu pe locuitor/pe ansamblul județului”, după următoarele formule:
Modificări (1)

Ivm.l = Iv.l/Nr. loc.l

Ivm.j = Iv.j/Nr. loc.j,

unde:

Ivm.l – impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului de calcul;

Iv.l – impozitul pe venit încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului de calcul;

Nr.loc.l – numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială;

Ivm.j – impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul județului în anul anterior anului de calcul;Iv.j – impozitul pe venit încasat pe ansamblul județului în anul anterior anului de calcul, obținut prin însumarea impozitului pe venit încasat pe fiecare unitate administrativ-teritorială a județului;

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Nr.loc.j – numărul locuitorilor din județ;

b) calculele rezultate conform lit. a) se transmit, până la data de 31 mai a fiecărui an, Ministerului Administrației și Internelor;
Modificări (1)

c) în prima etapă se repartizează sumele calculate potrivit prevederilor alin. (3) lit. a) numai către unitățile administrativ-teritoriale al căror impozit pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului de calcul, este mai mic decât impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul județului în anul anterior anului de calcul, pe baza următoarelor criterii:– ponderea populației unităților administrativ-teritoriale care participă la această etapă în totalul populației acestora, în proporție de 75%;

– ponderea suprafeței din intravilanul unităților administrativ-teritoriale care participă la această etapă în totalul suprafeței din intravilanul acestora, în proporție de 25%;

d) sumele repartizate în prima etapă unităților administrativ-teritoriale sunt limitate, astfel încât media rezultată pe locuitor, calculată conform formulei de mai jos, să fie mai mică sau egală cu impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul județului în anul anterior anului de calcul:

Mloc.el = [Iv.l + Sr.el]/Nr.loc.l,

unde:

Mloc.el – media rezultată pe locuitor la nivelul unității administrativ-teritoriale, în urma repartizării în prima etapă;

 

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Iv.l – impozitul pe venit încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului de calcul;

Sr.el – sume repartizate pe unități administrativ-teritoriale în prima etapă;

Nr.loc.l – numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială.

Sumele rămase nerepartizate în prima etapă se reportează pentru etapa a doua;e) sumele rămase nerepartizate în prima etapă se repartizează la toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, în funcție de capacitatea financiară a acestora, determinată pe baza impozitului pe venit încasat pe locuitor în anul anterior anului de calcul, folosindu-se următoarea formulă:

Formulă sume nerepartizate în prima etapă raportate pentru a doua etapă
unde:

Sr.e2 – sume repartizate unității administrativ-teritoriale în etapa a doua;

Sr.j.e2 – sume de repartizat tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ în etapa a doua;Ivm.l – impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe unitatea administrativ-teritorială în anul anterior anului de calcul;

 

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

Ivm.j – impozitul pe venit mediu pe locuitor, încasat pe ansamblul județului în anul anterior anului de calcul;

Nr.loc.l – numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială;

Nr.loc.j – numărul locuitorilor din județ;

f) sumele stabilite pe fiecare unitate administrativ-teritorială în parte în urma derulării celor două etape de echilibrare, precum și pe județ și municipiul București vor fi diminuate cu gradul de necolectare, prin înmulțirea cu coeficientul subunitar, calculat ca raport între suma impozitelor și taxelor locale, chiriilor și redevențelor încasate în anul financiar anterior încheiat și suma impozitelor și taxelor locale, chiriilor și redevențelor de încasat în anul financiar anterior încheiat. La calculul gradului de necolectare nu se iau în considerare creanțele fiscale aflate în litigiu;
Derogări (1)

g) sumele reținute potrivit lit. f) vor fi repartizate conform alin. (3) lit. b);

h) repartizarea sumelor conform lit. a)-f) se face de către directorul direcției generale a finanțelor publice județene sau al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, după caz, prin decizie ce se comunică prefectului, consiliului județean și consiliilor locale din județ;

i) directorii direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și prefecții au obligația publicării deciziei prevăzute la lit. h) pe pagina de internet a instituțiilor acestora.

(5) Pentru repartizarea sumelor conform criteriilor prevăzute la alin. (3) lit. b), precum și a celor prevăzute la alin. (4) lit. f) consiliul județean are obligația ca, în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru cofinanțarea programelor de dezvoltare locală care necesită cofinanțare locală.
Modificări (1), Derogări (1)

 

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

(6) Pentru municipiul București, din cota de 11% prevăzută la art. 32 alin. (4) se alocă o cotă de 25% pentru bugetul local al municipiului București, iar diferența se repartizează pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, astfel:
Modificări (2), Referințe (1)

a) 85% din sumă se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, utilizându-se în mod corespunzător prevederile, procedura și criteriile de repartizare prevăzute la alin. (4) lit. a)-f);

b) 15% din sumă, precum și sumele reținute prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (4) lit. f) se repartizează prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (5), pentru susținerea programelor cu finanțare externă, care necesită cofinanțare locală. Hotărârea Consiliului General al Municipiului București se comunică directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, prefectului și consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.
Modificări (2), Derogări (1)

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (3) – (6) atrage nulitatea absolută a deciziilor directorilor direcțiilor generale ale finanțelor publice și a hotărârilor adoptate de consiliile județene, respectiv a hotărârilor Consiliului General al Municipiului București, pentru repartizarea sumelor și a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, urmând să se emită o nouă decizie, respectiv o nouă hotărâre, în termen de 5 zile lucrătoare de la data anulării acestora. Nulitatea se constată de către instanța de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei alte persoane interesate.
Jurisprudență

(8) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, la determinarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor se au în vedere următoarele aspecte:

a) posibilitățile de acoperire a secțiunii de funcționare a bugetului local din venituri proprii;

b) după cuantificarea sumelor determinate potrivit lit. a), numai acolo unde este cazul, se propun sume pentru asigurarea echilibrării secțiunii de funcționare a bugetului local;

 

Acesta este un fragment din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată, fără mesaje publicitare.

c) standardele minime de cost pentru prestarea serviciilor publice către populație;

d) standardele minime de calitate pentru prestarea serviciilor publice către populație;

e) după epuizarea etapelor prevăzute la lit. a)-d), în limita sumelor posibil de asigurat de la bugetul de stat, se stabilesc sume care urmează să fie prevăzute în secțiunile de dezvoltare ale bugetelor locale.

(9) Numărul locuitorilor în toate comunele este cel comunicat de direcțiile județene de statistică la data de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul.
Modificări (1), Derogări (1)” se arată în legea alocărilor bugetare.

Ideea potrivit căreia UAT-urile din județul Cluj vor primi alte cote defalcate, din Fondul de Rezervă al Guvernului sunt susținute și de alți primari liberali, care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Totuși, vom vedea ce va urma… dar ceea ce este CLAR și reiese DINTR-UN ALT DOCUMENT pe care-l avem „în teacă” este că Guvernul României vrea să desființeze comunele mici.

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

%d bloggers like this: