spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

EXCLUSIV: Câți bani cheltuie Consiliul Județean Cluj pentru lucrările de deszăpezire? RefleqtMedia știe

Deși puține, căderile de zăpadă din această lună și-au pus amprenta asupra vieții din județul Cluj, astfel că săptămâna trecută chiar președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, recunoștea că eficiență serviciilor de deszăpezire a lăsat de dorit.

„Pe drumul județean care străbate comuna, între localitățile Sopor și Frata, un autoturism a derapat din cauza poleiului instalat pe carosabil și s-a răsturnat, șoferul suferind leziuni destul de serioase.

Contactat de RefleqtMedia, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a declarat că este la curent cu problema petrecută la Frata și că pentru ziua de astăzi, operatorul de deszăpezire SCC Napoca SA nu va fi retribuită.

„Vom lua măsuri drastice, de natură economică, pentru situația apărută astăzi”, a confirmat Alin Tișe.” – scria RefleqtMedia în urmă cu 10 zile.

Din motive lesne de înțeles, am vrut să aflăm care sunt sumele plătite de Consiliul Județean pentru serviciile de deszăpezire și care sunt firmele care se bucură de aceste contracte de servicii.

Am făcut, așadar, o cerere în temeiul legii 544/2001 pentru a ni se pune la dispoziție aceste informații.

„Cu privire la solicitarea de informaţii de interes public, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu numărul de mai sus, formulată în baza Legii nr. 544/2001, prin care solicitați o serie de informații privind lucrările de deszăpezire aferente sezonului 2017-2018, vă comunicăm următoarele:

– Măsurile şi modalitatea de intervenţie pe timp de iarnă sunt prevăzute în Planul operativ de intervenţie în timpul iernii pe drumurile judeţene din judeţul Cluj, pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018. Consiliul Judeţean, prin intermediul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Cluj, a analizat și a clasificat întreaga rețea de drumuri judeţene aflată în administrare, pe niveluri de viabilitate, stabilind procedurile de intervenție pe timpul iernii.
În funcție de importanța fiecărui sector de drum judeţean în parte, de nivelul traficului înregistrat pe tronsonul în cauză, de numărul şi mărimea localităţilor pe care le leagă precum şi de alte criterii obiective, drumurile au fost clasificate în 4 nivele de intervenţie care stabilesc ordinea de prioritate a acţiunilor şi timpul în care se intervine, operaţiunile care se execută, tipurile de materiale şi cantităţile utilizate etc.
Totodată, documentul stabilește modul de conducere și coordonare a acțiunilor, sistemul de informare a factorilor implicați, numărul bazelor de deszăpezire care vor trebui să funcționeze pe fiecare lot de drumuri, astfel încât să se asigure un timp optim de intervenție, utilajele și mijloacele de transport ce vor fi folosite, cantitățile și tipurile de materiale, carburanți și lubrifianți etc.
În ceea ce privește împărțirea pe nivele de intervenție, la nivelul I de viabilitate au fost încadrate 13 drumuri/sectoare de drumuri judeţene în lungime totală de 131,813 km, la nivelul II de viabilitate 46 de drumuri/sectoare de drumuri judeţene care asigură legătura cu centrele de comună, în lungime totală de 657,791 km, în timp ce la nivelul III sunt cuprinse 46 de sectoare în lungime de 343,337 km.
În ceea ce priveşte ultimul nivel, IV, în lungime de 78,5 km, acesta este format din 14 sectoare de drumuri cu un trafic redus de vehicule sau chiar inexistent, pentru care cheltuielile necesare menținerii în stare de viabilitate permanentă pe timpul iernii nu sunt justificate economic.
Normele de calitate a serviciilor de deszăpezire sunt prevăzute în Planul operativ de intervenţie în timpul iernii pe drumurile judeţene din judeţul Cluj, pentru perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în propunerea tehnică.

– Firmele contractate pentru serviciile de deszăpezire a drumurilor judeţene din judeţul Cluj sunt: SC Diferit SRL (lotul 1 – zona Gilău-Huedin), respectiv Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA – Societatea de Construcţii Napoca SA (lotul 2 – zona Turda şi lotul 3 – zona Gherla – Dej).

– Aceste firme au fost selectate în cadrul procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, cu etapă finală de licitaţie electronică a Acordului – cadru având ca obiect „Lucrări de întreţinere pe timp de vară şi servicii de deszăpezire a drumurilor judeţene din judeţul Cluj, 3 LOTURI; Cod CPV 45233141-9 lucrări de întreţinere a drumurilor; Cod CPV 90620000-9 servicii de deszapezire”. Durata Acordurilor – cadru pe cele 3 loturi este de 3 ani, respectiv de la 07.04.2015 până la 06.04.2018.

– Bugetele alocate pentru serviciile de deszăpezire în baza Acordurilor Cadru sunt:

Acordul Cadru nr. 1 din data de 07.04.2015:
– aferent Lotului 1: zona Gilău-Huedin
– durata: 3 ani (2015/16, 2016/17, 2017/18)
– valoare: 3.041.749 lei (fără TVA)
– valoarea contractului subsecvent valabil până în 31.12.2017: 1.000.000 lei (fără TVA), 1.190.000 lei (cu TVA)
– SC Diferit SRL

Acordul Cadru nr. 2 din data de 07.04.2015:
– aferent Lotului 2: zona Turda
– durata: 3 ani (2015/16, 2016/17, 2017/18)
– valoare: 2.103.570 lei (fără TVA)
– valoarea contractului subsecvent valabil până în 31.12.2017: 1.000.000 lei (fără TVA), 1.190.000 lei (cu TVA)
– Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA – Societatea de Construcţii Napoca SA

Acordul Cadru nr. 3 din data de 07.04.2015:
– aferent Lotului 3: zona Gherla – Dej
– durata: 3 ani (2015/16, 2016/17, 2017/18)
– valoare: 2.742.696 lei (fără TVA)
– valoarea contractului subsecvent valabil până în 31.12.2017: 1.000.000 lei (fără TVA), 1.190.000 lei (cu TVA)
– Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA – Societatea de Construcţii Napoca SA
Menţionăm că valoarea Acordurilor Cadru este una estimată şi a fost stabilită în urma unor evaluări şi din experienţa anilor precedenţi în ceea ce priveşte volumul serviciilor specifice pe timp de iarnă. Valoarea contractelor subsecvente poate fi modificată în funcţie de cantitatea de precipitații și volumul serviciilor prestate.”, este răspunsul pe care l-am primit de la forul deliberativ județean.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img