fbpx
spot_img
spot_img

Domeniul Public Câmpia Turzii a intrat în insolvență!

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -

Cu aproape 30 de ani de experiență, cu 60 de angajați, capital de stat, comenzi și un profit de peste 35.000 de lei la capătul lui 2020, Domeniul Public Câmpia Turzii este prima societate din subordinea Consiliului Local Câmpia Turzii care intră în insolvență.

- Advertisement -
- Advertisement -

Procedura a fost aprobată ieri de către Tribunalul Specializat Cluj în baza dosarului 663/1285/2021, după ce mai mulți creditori au solicitat executarea silită a societății, prin Biroul Executorului Judecătoresc, Marian Daniel – lucru care reiese din dosarul. 663/1285/2021/a1.

Revenind la dosarul de insolvență, completul Tribunalului Specializat Cluj a dispus următoarele: „Admite cererea debitoarei DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII S.A. şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei DOMENIUL PUBLIC CIMPIA TURZII S.A. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolven?ă INSOLV 2007 S.P.R.L. Filiala Cluj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1000 lei + eventual TVA, plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 5.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 117, alin. 1, lit. a) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociatului debitoarei. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar, în termen de maxim 40 de zile de la data desemnării sale, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prevederilor art. 97, alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei/administratorului special obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu toate informaţiile cerute cu privire la activitatea debitoarei, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale efectuate în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art. 82, alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86, alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99 – 100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor la data de 1 octombrie 2021, termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 22 octombrie 2021, termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar, de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 17 noiembrie 2021. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu notificarea creditorilor cu privire la desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor conform prevederilor art. 100, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Dispune în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune raportul prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica debitoarea în cazul formulării unei propuneri de trecere a debitoarei în faliment în procedură simplificată. Cu drept de opoziţie pentru creditori, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cu depunerea opoziţiei la Tribunalul Specializat Cluj. Stabileşte termen pentru dezbaterea raportului prevăzut de art. 92 din Legea nr. 85/2014 şi pentru soluţionarea eventualelor opoziţii pentru data de 22 septembrie 2021, sala 102, F18, ora 8:30. Executorie. Cu drept de apel în termen 7 zile de la comunicare, cu depunerea apelului la Tribunalul Specializat Cluj.

RefleqtMedia i-a contactat atât pe primarul, Dorin Nicolae LOJIGAN, cât și pe managerul delegat, Teofil Rusu, pentru formularea de puncte oficiale de vedere vis-a-vis de subiect.

Această măsură, de reorganizare, a fost generată atât de creșterea tarifelor la materie primă și la servicii (manoperă), a salariilor din domeniul construcțiilor, dar și de faptul că societatea funcționează cu tarife reglementate – plafonate. Desigur, există în lucru o Ordonanță de Guvern care ar permite creșterea prețurilor de către Domeniul Public, însă până la adoptarea acesteia, este nevoie de un plan de reorganizare.


Decizia de a solicita deschiderea procedurii de insolvență aparține directorului societății, iar eu îl susțin, deoarece generează posibilitatea identificării de noi mijloace, prin care societatea să opereze.


Practic, vorbim despre o procedură prin care se asigură funcționalitatea comercială, stabilitatea economică și, totodată, reconfigurarea societății, înspre noi obiective.


Fac precizarea că insolvența NU înseamnă nici faliment, nici un management slab, ba dimpotrivă – exemplele de la alte societăți care au adoptat această procedură ne arată siguranța acesteia, posibilitatea de a lucra și de a genera dezvoltare”, declară Dorin Lojigan – primarul Municipiului Câmpia Turzii.

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

%d bloggers like this: