spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Doi turdeni, condamnați la închisoare, pentru tâlhărie calificată!

Cirebea Dan Paul și Nagy Ciprian Suraj au fost condamnați de Judecătoria Turda la pedepse grele cu închisoarea după ce, în cursul anului trecut au tâlhărit două persoane.

„Ora estimata: 8:00
Complet: Complet P5
Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: I. În temeiul art. 396, alin.2 şi 10 din Codul de procedură penală condamnă pe inculpatul C D P , , la pedeapsa de: – 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 228, 229 alin 1 lit. b), d), alin 2 lit. b), C.Pen. În temeiul art.72 cod penal şi art.404 al.4 cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 07.11.2022 la data de 25.11.2022 inclusiv. În temeiul art. 362 alin. 2 raportat la art. 208, alin. 2, art.211 din Codul de procedură penală constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea şi menţinerea măsurii controlului judiciar stabilită prin încheierea penală nr. 476/25.11.2022 a Tribunalului Cluj în dosarul nr. 9045/328/2022, faţă de inculpatul C D P , , trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 228 alin 1, art. 229 alin 1 lit. b), d), alin 2 lit. b) C.pen. ?i menţine măsura preventivă a controlului judiciar începând cu data de 23.02.2023. Menţine obligaţiile prevăzute de art. 215 alin. 1 şi alin. 2 lit. a), d) şi f) Cod de procedură penală: – să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat, – să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; – să se prezinte la organele de poliţie desemnate cu supravegherea sa conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; – să nu depăşească limita teritorială a judeţului Cluj, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar, – să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele lui de existenţă – să nu se apropie şi să nu comunice, direct sau indirect, prin orice mijloace, cu celălalt inculpat, partea vătămată şi martorii din prezenta cauză. Supravegherea revine IPJ Cluj care va stabili programul de supraveghere conform art. 215 alin. 1 lit. c Cod de procedură penală. Atrage atenţia inculpatului C D P asupra consecinţelor încălcării cu rea-credinţă a măsurii controlului judiciar, anume înlocuirea cu măsura preventivă a arestului la domiciliu ori a arestului preventiv. Dispune comunicarea prezentei conform art. 215 alin. 5 Cod de procedură penală, precum şi Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (în temeiul dispoziţiilor art. 40, art. 41 alin. 1, art. 43 din Legea 248/2005 şi art. 2 lit. E pct. 6 din HG 604/2016). II. În baza art.396 al.2 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul, N C -S , zis P , , la pedeapsa de: – 3 ani şi 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată , prev. de art. 233, 234 alin 1 lit. d), f), CPen. În temeiul art. 67 alin. 2 din Codul penal, raportat la art. 66, alin. 1, lit. a şi b din Codul penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pentru o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 66, alin. 1, lit. a şi b din Codul penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În temeiul art.399 al.1 cod procedură penală menţine starea de arest preventiv a inculpatului N C -S . În temeiul art.72 cod penal şi art.404 al.4 cod procedură penală deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii şi arestării preventive de la 07.11.2022 la zi. În temeiul art. 7 raportat la art. 4, alin. 1, lit. b din Legea 76/2008 dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat. În temeiul art. 5, alin. 5 din Legea 76/2008 informează inculpatul că probele biologice recoltate vor fi utilizate pentru obţinerea şi stocarea în Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare a profilului genetic. În baza art.20, 397 cod procedură penală respinge acţiunea civilă formulată de persoana vătămată M M -N , ca neîntemeiată. În baza art.20, 397 cod procedură penală admite acţiunea civilă formulată de către partea civilă I V şi obligă inculpaţii în solidar îi plătească suma de 1.000 lei cu titlu de despăgubiri civile. În temeiul art.272 cod procedură penală onorariile avocaţi oficiu C C şi A N D , fiecare în cuantum de 942 lei se suportă din fondul special al Ministerului Justiţiei. În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpaţii C D P şi N C -S la plata sumei de 1.000 lei, respectiv inculpatul C D P la plata sumei de 400 cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, iar inculpatul N C -S la plata sumei de 600 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei în data de 23.02.2023.
Document: Hotarâre  97/2023  23.02.2023” este decizia pronunată de judecători.

spot_img
spot_img
spot_img