17 C
Turda
Thursday, July 28, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiDISPOZIȚIE Nr. _614_ din 30.10.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

DISPOZIȚIE Nr. _614_ din 30.10.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Date:

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 30.10.2020 ora 14,00.
Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
  SECRETAR GENERAL
                                                       Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. _614_din 30.10.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul III 2020.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
   SECRETAR GENERAL
     Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: