spot_img

DISPOZIȚIE Nr. _181_ din 17.03.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Date:

Share post:

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de marți 17.03.2020 ora 14.00.

Art.2 Ședința va avea loc în Sala de Spectacole „Mircea Mihășan” a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

 

Anexa la Dispoziția nr.181 din 17.03.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE CENTRU SOCIAL DE ZI, PATINOAR ȘI SKATE PARK ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII” și a cheltuielilor legate de proiect.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Biroul Proiecte

Aviz – Comisia de specialitate nr.2

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea, unei finanțări în condițiile Legii nr.69/2000 pentru ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ,,CLUB SPORTIV MUNICIPAL CÂMPIA TURZII” în vederea realizării activităților proiectului „Angrenarea sportivilor CSM Câmpia Turzii în competiții “.

Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Cultură

Aviz – Comisia de specialitate nr.1

PRIMAR, 

Dorin Nicolae LOJIGAN

 

AVIZAT,

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

spot_img

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

20 de ani de “aripi rotative” la Campia Turzii

Istoria aviației cu aripă rotativă la Câmpia Turzii a...

Baghera – refuzat de Curtea de Apel – rămâne în pușcărie

Sorin Sergiu Scrob, zis „Baghera”, zis „Lordul Drogului Zombie”...

Titi Deak, Lucian Șandru și Cristi Câmpean scapă de pușcărie

Ieri a fost dată sentința într-unul dintre cele mai...

Piți – cămătarul din Câmpia Turzii – condamnat pentru șantaj

Judecătoria Turda a luat o hotărâre în ceea ce...
%d bloggers like this: