26 C
Turda
Friday, August 12, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiDISPOZIŢIE Nr. 815 din 14.12.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

DISPOZIŢIE Nr. 815 din 14.12.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             DISPUN:

 

Articol unic:

– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua                            de joi, 20.12.2018, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                                            ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul al IV- lea la data de 11.12.2018.
 1. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale existente în sold la 31 decembrie 2018, mai mici de 40 lei.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării unei linii de credit bancar de către societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investiţii „TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”.
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.32 din 22.02.2018 pentru aprobarea „Programului anual de întreţinere, modernizări şi investiţii pentru anul 2018”, modificată prin H.C.L. nr.115 din 05.06.2018, H.C.L. nr.151 din 26.07.2018 , H.C.L. nr.208 din 25.10.2018 și H.C.L. nr.239 din 29.11.2018.
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Municipiul Câmpia Turzii, Str. Gării, nr.13 – Clădire Cântar și grup sanitar, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Municipiul Câmpia Turzii, Str. Gării, nr.13 – Clădire Gară, Clădire anexă spre Cluj-Napoca și clădire anexă spre Teiuș, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Municipiul Câmpia Turzii, Str. Ialomiței, nr.1 – Clădire fostă Cantină Restaurant, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 1. Proiect de hotărâre majorarea impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Municipiul Câmpia Turzii, Str. Gării, nr.13 – Clădirea Poștă, Oficiul Poștal nr.2 Câmpia Turzii, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,str. Acad. David PRODAN, nr. 20-22, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE IMOBIL SALĂ PENTRU EVENIMENTE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ P, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, str. Laminoriștilor, nr.145 A, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat al municipiului Câmpia Turzii destinate închirierii.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.227/29.11.2018 privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor sociale, destinate închirierii pentru anul 2018.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a două spații situate în Hala Agroalimentară Piața Unirii.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în CF nr.55242 Câmpia Turzii și în CF nr.55340 Câmpia Turzii.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii, aprobării scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe concesionate Companiei de Apă Arieș S.A.
 1. Diverse.

 

            PRIMAR,                                                                              

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                               

AVIZAT

Secretar

Niculae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: