3.9 C
Turda
Thursday, October 6, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiDISPOZIŢIE Nr. 771 din 23.11.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

DISPOZIŢIE Nr. 771 din 23.11.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 29.11.2018, ora 13.00.
– Şedinţa va avea loc în sala EUROPA – Primăria Câmpia Turzii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea Deciziei nr.3026/58/4 din 06.11.2018 și a Raportului de follow-up nr.2815/1981/12.10.2018, a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj, ca urmare a acțiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.58 din data de 10.01.2012 la societatea DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, situat pe strada Vasile Goldiș, nr.6, ap.8, jud. Cluj, în vederea înființării unui cabinet de servicii medicale sau activități conexe serviciilor medicale.

3. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.55200 Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50544 Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor sociale și a locuințelor din fondul locativ, situate în municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în cursul anului 2019.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuințelor A.N.L., situate în municipiul Câmpia Turzii, care își încetează efectele în cursul anului 2019.

6. Proiect de hotărâre privind transformarea unei locuinţe libere aflate în fondul de locuinţe sociale al Municipiului Câmpia Turzii, în locuinţă de necesitate.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor sociale din municipiul Câmpia Turzii, destinate închirierii pentru anul 2018.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.169/30.08.2018 privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2018 pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat în Municipiul Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii cu imobilul teren înscris în CF 50371.

11. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.202/25.10.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

12. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

13. Proiect de hotărâre privind cesiunea unui contract de concesiune și a unui contract de închiriere și aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a acestora.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Câmpia Turzii.

15. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui patinoar artificial și Orășelul Copiilor, în sezonul de iarnă 2018-2019, în Municipiul Câmpia Turzii.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE ATELIER REPARAȚII AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE în municipiul Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu, nr.39, jud. Cluj.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI STAȚII DE ALIMENTARE GPL TIP SKID SUPRATERAN cu V=5000 l ȘI CABINĂ DE COMANDĂ, str. LUNCII, nr.14, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
activităţii voluntarilor Poliţiei Locale în cadrul Serviciului Public Poliţia Locală.

20. Diverse.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT
Secretar,
Niculae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner
%d bloggers like this: