spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

DISPOZIȚIE Nr. 701 din 19.08.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 25.08.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

Întocmit: Cristina-Maria POPA – consilier juridic

3 ex

 

   Anexa la Dispoziția nr. 701 din 19.08.2022           

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

  1. Depunerea de către domnul Goron Alin a jurământului de consilier local al municipiului Câmpia Turzii.
  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru buna funcționare a Consiliului Local.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Juridic

Aviz – Comisia de specialitate nr. 1

  1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a Serviciului de Ambulanță Cluj asupra unor spații care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr. 2

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unor spații care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, către Spitalul Municipal ”Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate –  Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr. 2

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 29654 din 17.09.2019, încheiat între Societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. – în insolvență și municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului

Aviz – Comisia de specialitate nr. 2

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Juridic

Aviz – Comisia de specialitate nr. 3

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în cadrul Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2001, în vederea obținerii fondurilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Cultură

Aviz – Comisia de specialitate nr. 3

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de specilitate al Primarului municipiului Câmpia Turzii și serviciilor publice de interes local.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Serviciul Resurse Umane Salarizare

Aviz – Comisia de specialitate nr. 1

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.122/04.08.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 40.000.000 lei pentru ședinţa ordinară a Consiliului Local din data de 25.08.2022.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate – Direcția Economică

Aviz – Comisia de specialitate nr. 1

 

  1.  

 

 

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

spot_img
spot_img
spot_img