spot_img
spot_imgspot_img
Știri Câmpia TurziiDISPOZIȚIE Nr.570  din  21.04.2023privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în...

DISPOZIȚIE Nr.570  din  21.04.2023privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 27.04.2023 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa la Dispoziția nr. 570 din 21.04.2023

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul I al anului 2023.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare și pentru instituirea și aprobarea taxei de salubrizare pentru  utilizatorii serviciului de salubrizare care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul de salubrizare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii şi al serviciilor publice de interes local.

 

 1. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de către S.C. Om Mureș Rutrac S.R.L., prin care solicită revocarea HCL nr. 279/22.12.2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC de DETALIU pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ și ÎMPREJMUIRE Ioan VASINCA, nr. 23, mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil privind crearea unui al doilea acces la strada Ioan Vasinca, dinspre imobilul situat în municipiul Câmpia Turzii, str. Ioan Vasinca, înscris în CF 52487 Câmpia Turzii, număr cadastral 52487

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 504 mp, înscris în CF nr.55978 Câmpia Turzii, nr. cadastral 55978, proprietatea privată municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din Hala Agroalimentară ,,Piața Mureșului”, care aparține domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003.

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Câmpia Turzii, str. George Bacovia, nr. 56, județul Cluj, în favoarea proprietarului imobilului edificat pe acest teren.
 2. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat în municipiul Câmpia Turzii, str. George Bacovia, nr. 40, județul Cluj, în favoarea proprietarilor imobilului edificat pe acest teren.

 

            Diverse.

 

 

 

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

- Advertisement -spot_img
spot_img

More From RefleqtMedia

“Bunatati de la Dorin… si Iulia” – brand de Campia Turzii

Toamna se numara bunatatile, iar in aceasta dupa-amiaza, Dorin...

Vezi ce au decis judecătorii despre violatorul de la Câmpia Turzii

Astăzi, Judecătoria Turda a trebuit să stabilească dacă Nicolae...

⚽Pe Stadionul „Mihai Adam” a revenit farmecul competițiilor sportive

🏐În acest week-end, baza noastră sportivă a găzduit primul...

Tinichigiu din Câmpia Turzii, în arest preventiv după ce a condus beat sau drogat

Un tinichigiu din Câmpia Turzii, specializat în reducerea efectelor...

Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, in finala Early Innovators

Astăzi s-a desfășurat Finala Early Innovators - Business Plan...

Noi fonduri de la Consiliul Județean Cluj pentru Spitalul „Dr. Cornel IGNA”

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare...
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: