17 C
Turda
Friday, July 22, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiDISPOZIȚIE Nr. 560  din 24.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

DISPOZIȚIE Nr. 560  din 24.06.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Date:

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 30.06.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr. 560 din 24.06.2022            

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a granturilor pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare, respectiv rezultate deosebite obținute la următoarele concursuri: olimpiade școlare (faza internațională), concursurile internaționale și naționale, examenul de evaluare națională și examenul de bacalaureat.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării multianuale a Spitalului Municipal ”Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii pentru achiziționarea unui aparat de Rezonanță Magnetică Nucleară.

 

 1. Proiect de hotărâre privind zonarea parcărilor publice din Municipiul Câmpia Turzii și aprobarea Regulamentului de gestionare a parcărilor publice din Municipiul Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de parcare pentru parcările publice din Municipiul Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 16 lit. d). din anexa la HCL nr. 4 din 27.01.2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru buna funcționare a Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de beneficiari ai serviciilor de cantină de ajutor social oferite în sistem catering prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii și Asociația ”Produs de Cluj” în vederea organizării evenimentelor Tărg ”Produs de Cluj” și ”Câmpia Turzii Summer Fest” în perioada 12-15 August 2022 în Parcul Municipal.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unor garaje auto pe str. Viitorului nr. 2B, la limita de proprietate a municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 2, ap. 38.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. M, ap. 64.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 44A, bl. L14, et. P, ap. 3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul municipiului Câmpia Turzii, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al cestuia și aprobarea membrilor desemnați.

 

 1.  

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: