spot_img

DISPOZIȚIE Nr. 407 din 13.05.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, de îndată în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Vineri, 13.05.2022 ora 12:30.

Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul platformei online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      

Dorin Nicolae LOJIGAN                                        

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

 SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr.  407  din 13.05.2022              

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de acesta pentru proiectul ”Continuarea digitalizării serviciilor publice în Municipiul Câmpia Turzii”, cod SMIS 154788, finanțate prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)- CP16/2021- Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplficare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „ Elaborarea/Actualizarea în format GIS a planurilor urbanistice și de amenajare ale Municipiului Câmpia Turzii” și a cheltuielilor legate de investiția propusă spre finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii, pe strada Laminoriștilor, nr. 145” și a cheltuielilor legate de investiția propusă spre finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „ Dezvoltarea infrastructurii TIC prin crearea de baze de date în format GIS în Municipiul Câmpia Turzii” și a cheltuielilor legate de investiția propusă spre finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 10 – Fondul Local.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei pajiști aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpia Turzii

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar.

 

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la societatea COMPANIA DE APĂ ARIEȘ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar.

 

 

 

PRIMAR,                                                                        

Dorin Nicolae LOJIGAN                                            

 

 

AVIZAT,

 

 SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

Traficant din Câmpia Turzii scapă de pușcărie într-un dosar controversat

În aprilie 2021, un traficant de droguri din Câmpia Turzii era arestat într-una dintre cele mai spectaculoase acțiuni...

Atentie, soferi! Control al Politiei, in Sancrai!

Doua autospeciale de politie sunt "cantonate" in cartierul Sancrai din Campia Turzii. Pentru a fi si mai "eficienti" oamenii...

Viața este atât de prețioasă încât drogurile nu merită încercate!

Ieri, la Palatul Cultural „Ionel Floașiu” a avut loc cel mai interesant și deschis eveniment dedicat prevenirii consumului...

Fostul viceprimar al Câmpiei Turzii, Aurel Pop, a trecut la cele veșnice

O zi tristă pentru mediul de afaceri și politic al Municipiului Câmpia Turzii. Fostul viceprimar și om de...
spot_img

7 MILIOANE de români au schemă completă de vaccinare!

 România se vaccinează: peste 7.000.000 de persoane vaccinate cu schemă completă! Astăzi am depășit pragul de 7.000.000 de persoane vaccinate cu schemă completă.Vaccinarea rămâne cea...
%d bloggers like this: