spot_img

DISPOZIȚIE Nr. 353  din 21.04.2022 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 28.04.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

  

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru

anul 2023, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 11/10.02.2022 privind

aprobarea utilizării unor părți din excedentul bugetului local rezultat la închiderea exercițiului bugetar aferent anului 2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2022 și a listei de investiții aferentă.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local,

al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2022.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 246 din

14.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Amenajare zonă cultural-recreativă ”Trei Lacuri” din municipiul Câmpia Turzii și a cheltuielilor legate de proiect.

 

 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de

pescuit și de ordine interioară la Complexul de Agrement ”La trei lacuri” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 25.04.2019 și modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 28.05.2020.

 

 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de pescuit care

se aplică în cadrul Complexului de Agrement ”La trei lacuri”, cuprinse la litera E din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 26.08.2018

 

 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii “Modernizare străzi Gheorghe Doja, Petru Rareș, Mihail Sadoveanu și Speranței’’, în Municipiul Câmpia Turzii, aprobați prin H.C.L. nr.5 din 28.01.2021.

 

 1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru executarea lucrărilor

cuprinse în P.U.D. aprobat prin HCL nr. 21 din 24.02.2022 precum și reamenajarea piscinei mari corp C2, reparație și înlocuire finisaj piscina mică, amenajare zonă bar și terasă sezonieră și montare echipamente și sistem de îmbunătățire a consumului energetic și termic al clădirilor din incinta ștrandului constând în panouri solare pentru încălzirea apei din piscina mică, centrală energetică cu panouri fotovoltaice 10 kw, panouri solare și instalații aferente pentru producerea de apă caldă menajeră și încălzire, stație de pompare apă uzată, montare turnicheți verticali în municipiul Câmpia Turzii str. Teilor, nr. 31.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de folosință

gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul Legii nr. 15 din 2003.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 la Hotărârea

Consiliului Local nr. 30 din 24.02.2022, în vederea efectuării unui schimb de parcele.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. P, ap. 8.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 18.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 3, ap. 39.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în

proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. M, ap. 62.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului

municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea TETAROM S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului

municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar.

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a calității de membru în

Consiliul de Administrație la societatea PARC INDUSTRIAL Câmpia Turzii S.A. a domnului RENDEȘ SERGIU MARIUS și desemnarea unui membru provizoriu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a calității de membru în

Consiliul de Administrație la societatea PARC INDUSTRIAL Câmpia Turzii S.A. a domnului MORAR FLORIAN VASILE și desemnarea unui membru provizoriu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind începerea procedurii de selecție a 2 membrii în

Consiliul de Administrație la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.

Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN

Raport de specialitate –  Compartiment Guvernanță Corporativă

Aviz – Comisia de specialitate nr. 1

 

 1. Diverse

 

 

PRIMAR,                                                                          

Dorin Nicolae LOJIGAN                                        

 

AVIZAT,                                                                                                  

 

    SECRETAR GENERAL

      Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

Si beat, si fara permis, la volan prin Campia Turzii

La data de 22 mai a.c., în jurul orei 00.40, polițiștii de ordine și siguranță publică din cadrul...

Captură-RECORD la Complexul de Agrement „La Trei Lacuri” din Câmpia Turzii

Seara trecută a fost una cu adevărat norocoasă pentru doi pescari, care au venit la Complexul de Agrement...

Câmpia Turzii a mai pierdut un erou

În acest week-end, locotenent colonelul, Marius Crișan, originar din Câmpia Turzii, a părăsit lumea fizică, după o lungă...

Progresul Boian a stat, iar UST și Viitorul au profitat!

Etapa a 18-a din Liga a 5-a, zona Câmpia Turzii, la fotbal. Liderul, Progresul Boian, a fost programat...
spot_img

Exclusiv: Dorin Lojigan il da in judecata pe prefectul de Cluj

In sedinta de astazi de consiliu local, primarul orasului, Dorin Lojigan a facut o declaratie soc. Acesta a declarat ca, desi prefectul de Cluj refuza...
%d bloggers like this: