DISPOZIȚIE – Nr. 1121 din 22.09.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

spot_imgspot_img

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 28.09.2023 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preț practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. – în insolvență.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării temporare de către Municipiul Câmpia Turzii a dreptului de folosință gratuită pentru imobilul teren și clădire cu destinație de creșă/grădiniță din str. Petru Rareș, nr. 5, Câmpia Turzii, imobil care aparține Eparhiei Reformate din Ardeal.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca asupra unui teren aflat în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrărilor de instalații electrice pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a proiectului ”Construire creșă mică, str. Nichita Stănescu, nr. 1C, Municipiul Câmpia Turzii, Jud. Cluj”.

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din Municipiul Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Constructorilor, nr. 2, bl. R, ap. 63, județul Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de tip ”Școală după Școală” pentru elevii din învățământul primar din Municipiul Câmpia Turzii în anul școlar 2023-2024.

6. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliul de Administrație și ca membri ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Diverse.

PRIMAR, AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

spot_img
%d bloggers like this: