spot_img
spot_imgspot_img
Știri Câmpia TurziiDISPOZIȚIE Nr. 1031din24.08.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în...

DISPOZIȚIE Nr. 1031din24.08.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Miercuri, 30.08.2023 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala Europa din cadrul Primariei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii  în format electronic, pe e-mail.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa la Dispoziția nr. 1031 din 24.08.2023 

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 29654 din 17.09.2019, încheiat între Societatea Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. – în insolvență și Municipiul Câmpia Turzii.

 

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru reglementarea situației juridice a imobilului înscris în CF nr. 56524 Câmpia Turzii.

           

  1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Câmpia Turzii în favoarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” S.A., în vederea realizării obiectivului de investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată Coșlariu Cluj Napoca”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății NOVA POWER&GAS S.R.L. asupra unei parcele de teren aflate în proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrărilor de: ”1. Extindere I – Parc Fotovolotaic CEF 3 NERVIA, cu posturi de stocare aferente, instalații de stocare, rețele de joasă și medie tensiune 2. Împrejmuire teren”.

 

  1. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil privind crearea unui al doilea acces la strada Simion Bărnuțiu, dinspre imobilul situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Petru Maior, nr. 55, înscris în CF 56936 Câmpia Turzii, număr cadastral 56936.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 19, jud. Cluj.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 1, ap. 19, jud. Cluj.

 

  1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Câmpia Turzii.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru: Schimbare de destinație în clădire destinată turismului, modificări interioare și recompartimentări interioare, refațadizare și construire pasarelă de legătură, str. 1 Decembrie 1918, nr. 6, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, care să facă parte din grupul cu rol consultativ pentru sprijinirea structurii de specialitate, precum și a persoanei responsabile cu informarea și consultarea publicului la redactarea elementelor de temă pentru atribuirea serviciilor de elaborare sau revizuire a Planului Urbanistic General.

 

            Diverse.

 

 

 

PRIMAR,                                                                  AVIZAT:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

- Advertisement -spot_img
spot_img

More From RefleqtMedia

“Bunatati de la Dorin… si Iulia” – brand de Campia Turzii

Toamna se numara bunatatile, iar in aceasta dupa-amiaza, Dorin...

Vezi ce au decis judecătorii despre violatorul de la Câmpia Turzii

Astăzi, Judecătoria Turda a trebuit să stabilească dacă Nicolae...

⚽Pe Stadionul „Mihai Adam” a revenit farmecul competițiilor sportive

🏐În acest week-end, baza noastră sportivă a găzduit primul...

Tinichigiu din Câmpia Turzii, în arest preventiv după ce a condus beat sau drogat

Un tinichigiu din Câmpia Turzii, specializat în reducerea efectelor...

Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, in finala Early Innovators

Astăzi s-a desfășurat Finala Early Innovators - Business Plan...

Noi fonduri de la Consiliul Județean Cluj pentru Spitalul „Dr. Cornel IGNA”

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare...
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: