fbpx
spot_img
spot_img

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș anunță „Modificări legislative în domeniul stării civile”

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş informează cetăţenii cu privire la unele din modificările aduse Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, urmare apariţiei Legii nr.14/2018 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate ale cetățenilor români.

A. Certificatele de naștere/extrasele de naștere/extrasele multilingve ale actelor de naștere emise de autoritățile străine, prin care s-a stabilit o altă filiație decât cea prevăzută de legea română, se transcriu/înscriu în registrele de stare civilă cu aplicarea dispozițiilor Codului civil referitoare la prezumţia de paternitate – ccpilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei – şi regimul juridic al tăgăduirii paternităţii, dacă legea aplicabilă filiaţiei copilului este legea română.

Prezumţia de paternitate operează şi în cazul în care copilul este conceput prin relaţii extraconjugale, iar în privinţa tăgadei paternităţii astfel stabilite se imune obligativitatea unei proceduri judiciare (conform art.429-434 din Codul Civil).

În astfel de situaţii, în actul de naştere întocmit în registrele de stare civilă române ca urmare a transcrierii certificatului/extrasului eliberat de autorităţile străine, datele referitoare la tată se completează cu cele ale soţului mamei de la momentul concepţiei şi/sau naşterii copilului.

După transcriere se eliberează certificatul de naştere al copilului, care este valabil 2 ani de la data eliberării.

B. Un alt aspect de noutate adus de Legea nr.14/2018 se referă la efectuarea expertizei medico-legale cu privire la data nașterii, în format an, lună, zi și sexul persoanei cu titlu gratuit, în situaţia lipsei certificatului medical constatator al nașterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Codruţa Sava

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

%d bloggers like this: