spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Cristina Burciu: Măsuri legislative predictibile pentru creșterea economică și dezvoltarea României

spot_img

Președintele României a promulgat Legea nr. 159/2024, privind stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici.

Noul act normativ, pe care l-am votat în plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional, reglementează instituirea posibilităţii ca Guvernul să poată înfiinţa, în condiţiile legii, în numele statului, societăţi cu capital de stat, în România şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislative în domeniul ajutorului de stat, la propunerea ministerelor de resort în al căror domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii sau sub a căror autoritate funcţionează regia autonomă.

Potrivit legii, ministerele de resort vor putea participa, cu respectarea cadrului legal în vigoare, la majorarea capitalului social al societăţilor, la care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar. Totodată, ministerele vor putea prelua, pe bază unor justificări fundamentate, în numele statului, active şi active funcţionale, în scopul valorificării acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la preţul pieţei, rezultat dintr-un raport de evaluare al unui expert independent.

În vederea stabilirii oportunităţii înfiinţării societăţilor, ministerele emitente vor elabora testul investitorului privat prudent în economie, vor determina impactul asupra mediului concurenţial împreună cu autoritatea de concurenţă și vor stabili impactul social şi asupra mediului de afaceri. De asemenea, instituțiile administratoare evaluează costurile şi beneficiile asupra domeniului economic în care se încadrează activităţile societățile de stat nou înfiinţate, prin realizarea analizelor economico-financiare, tehnice, juridice şi de oportunitate.

Până la apariția Legii nr. 159/2024, nu existau dispozițiile legale care să permită ministerelor, atunci când împrejurările distincte o impuneau, să înființeze societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

Constituirea de către Guvernul susținut de PNL de societăți cu capital de stat va dinamiza exponențial atragerea investițiilor străine și va determina crearea de noi locuri de muncă, ceea ce va reprezenta un aport crucial atât la creșterea economică, cât și la accelerarea proceselor de modernizare a României.

Deputat PNL Cluj,

CRISTINA BURCIU

spot_img
spot_img
spot_img