fbpx
HomeȘtiri din TurdaConsiliul Local Turda se reunește în ședință ordinară - iată subiectele dezbătute
spot_img
spot_img

Consiliul Local Turda se reunește în ședință ordinară – iată subiectele dezbătute

- Publicitate -
spot_img

ORDINEA DE ZI

 

A  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL

al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   23 MAI 2019

– ORA 13,00  –

 

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcţiei Economice:

 

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea fondului de rulment pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din unităţile de învăţământ din municipiul Turda pentru anul şcolar 2018-2019.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

 

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pe anul 2020.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Direcţiei de Asistenţă Socială Turda:

 

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transformării a 2 posturi de la Compartimentul Asistenţi Personali, transformarea postului funcţie contractuală de conducere de coordonator personal de specialitate grad II de la locuinţa protejată pentru adulţi cu uşoare probleme de sănătate mintală în funcţie contractuală de conducere de Şef centru II, precum şi aprobarea organigramei, a numărului de personal şi statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială Turda.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2018, aprobarea raportului de activitate al administratorilor la 31.12.2018 respectiv aprobarea raportului auditorului financiar independent la 31.12.2018 la societatea Domeniul Public Turda SA.

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de mandat al administratorului societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL..

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare la 31.12.2018 precum şi a raportului administratorului şi repartizarea profitului aferent anului 2018, la societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea ajustării tarifelor practicate de către societatea API Turda SRL pentru ora tarifară, marcaj rutier longitudinal alb, marcaj rutier longitudinal/diverse colorat, premarcaj rutier şi vopsit borduri.

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2019.

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de reparaţii, investiţii, sarcini şi responsabilităţi pentru anul 2019, anexa nr. 1 la Contractul de delegare al Serviciului public de administrare a aatrimoniului public şi privat al Municipiului Turda.

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind implementarea programului de dezvoltare Turda Decide la nivelul Municipiului Turda.

       – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 132 din 04.07.2016 referitoare la constituirea comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.

       – iniţiatori consilierii locali: Roş Nicolae, Sălăgean Aron Adrian, Csep Leylla şi  Nap Adrian.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nomenclaturii stradale în vigoare şi tipul fiecăreia cu denumirile anterioare purtate, inclusiv între anii 1948-1989 pe teritoriul administrativ al municipiului Turda.

    – iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Cadastru:

 

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 30 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

    – iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a două imobile teren, în suprafaţă totală de 26.5 mp, situate în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 15 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

 

 

 

 

 

7.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea fără licitaţie publică a unui imobil teren, în suprafaţă de 15 mp, situat în municipiul Turda, str. Lianelor, fn, judeţul Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

7.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 53354 Turda, prevăzut cu nr. top. 3995/17/9/1, 3995/17/10/1, 3995/24/1/1, situat administrativ în intravilanul municipiului Turda, str. Livezilor, fn.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

 

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unor spaţii situate administrativ în municipiul Turda, str. Tineretului, nr. 6, judeţul Cluj, către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alexandru Vaida Voevod Cluj.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schimbului de locuinţe între titularii contractelor de închiriere nr. 9655/28.04.2016 şi nr. 21682/23.10.2017, locuinţe aflate în proprietatea Municipiului Turda şi administrarea Consiliului local al Municipiului Turda.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

 

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru perioada 1 iunie – 31 decembrie 2019, aprobat prin HCL nr. 52/28.03.2019.

    – iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

 

  1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

 

     P  R  I  M  A  R,                    S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                Paula Letiția Mic

 

Comentarii

spot_img
- Advertisement -
spot_img
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,851FansLike
562FollowersFollow
356SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii

%d bloggers like this: