spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Consiliul Local Turda, convocat in sedinta extraordinara

spot_img

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE ONLINE, CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 27 MARTIE 2024

 • ORA 11,00 –
 1. Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei precedente;
 2. Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală; 2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT și a indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții: « Reabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda – CARTIERUL PRIMĂVERII, județul Cluj » finanțat în cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” conform Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1498/28.07.2022 și a contractului de finanțare nr. 2434/04.10.2023.
  • iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
 3. Probleme ale Direcției Economice și ale Compartimentului Protecția Mediului;

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului multifuncțional din Municipiul Turda, str. Războieni nr. 33, județul Cluj, a tarifelor aferente activității desfășurate și a programului de funcționare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

      P R I M A R,             S E C R E T A R,
  Cristian Octavian Matei           GENERAL               
                    Jr. Mărginean Elena Mihaela
spot_img
Previous article
Next article
spot_img
spot_img