fbpx
spot_img
HomeȘtiri din zonăMihai ViteazuConsiliul Local Mihai Viteazu se reunește în ședință ordinară

Consiliul Local Mihai Viteazu se reunește în ședință ordinară

- Advertisement -

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj,  va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 20 Iulie 2021 orele 16 în sala de ședințe a Consiliului local Mihai Viteazu. str. Transilvaniei nr.147.,cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului în suprafață de 5000 mp, din com. Mihai Viteazu nr. 1406 și cele doua construcții existente pe acesta Clădire administrativa în suprafața de 144 mp și Hala de sortare în suprafața de 535 mp înscrise în CF nr.50146 Mihai Viteazu situat pe domeniul public al Comunei Mihai Viteazu pentru închiriere stație de sortare al deșeurilor menajere din com. Mihai Viteazu

                                            inițiator -Zeng Ioan -primar

2 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trim. III , prin virări de credite între capitole

 

                                            inițiator -Zeng Ioan -primar

3Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii in care si-a desfășurat activitatea Grădinița , situata in com .Mihai Viteazu, sat Cornesti,nr.58, înscrisă in CF nr. 52240 Mihai Viteazu , în vederea demolării                                  

inițiator -Zeng Ioan -primar

 

   4Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trim. III , prin virări de credite

inițiator -Zeng Ioan -primar

5Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai-Viteazu la trimestrul II conform anexelor 1,2,3,4 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

inițiator -Zeng Ioan -primar

  1. Diverse întrebări, interpelări propuneri ale consilierilor ,cereri, sesizări, reclamații provenite de la persoane fizice sau juridice din comuna, de competenta Consiliului local                                                                                                                                   Primar

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 14 iulie 2021 orele 16,00 ,

Președinții de comisii își vor convoca membrii ,pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie în data de 20 iulie 2021 ora 15.30 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare.

                                                                           Secretar general U.A.T

                                                                        Tudor Călin  Stăvariu

Comentarii

- Advertisment -
- Advertisment -

Citește

Comentarii

%d bloggers like this: