fbpx
spot_img
spot_img

Consiliul Local Mihai Viteazu se reuneste in sedinta online

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj,  va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 23 noiembrie  2021 orele 16pe platforma Teams.,cu următoarea ordine de zi:

1Proiect de hotărâre Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone , precum și pentru combinațiile de autovehicule cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, încadrate la art.470 alin 5 si alin 6 din legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal , pentru anul 2022

                                            inițiator -Zeng Ioan -primar

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea ratificării demersurilor realizate de Primarul Comunei Mihai Viteazu in baza HCL 59/17.11.2021 privind demararea unei acțiuni în anularea Contractului de concesiune nr. 3525 din data de 30.07.2003 și a Autorizației de construire nr. 65/23.12.2020

                                            inițiator -Zeng Ioan -primar

Ioan ZENG

Primar

3

         Proiect de hotărâre Privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 cu suma de 235000lei pentru ajutorul de încălzire cu combustibili solizi.

                                  inițiator -Zeng Ioan -primar

Ioan ZENG

Primar

            4

Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor în învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2021-2022 la nivelul Școlii Mihai Vodă, din comuna Minai Viteazu, județul Cluj                        

                              inițiator -Zeng Ioan -primar

  1. Proiect de hotărâre privind menținerea în continuare a cotizației lunare în cuantum de 1079 lei/lună pentru anul 2022 pentru Asociația PAZIA..

 

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

 

  1. Diverse întrebări, interpelări propuneri ale consilierilor ,cereri, sesizări, reclamații provenite de la persoane fizice sau juridice din comuna, de competenta Consiliului local

Materiale acestei ședințe pot fi consultate si vor fi comunicate in data  cu data de 17noiembrie   2021 orele 15,00 ,

Președinții de comisii își vor convoca membrii,pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie în data 23 noiembrie  2021 ora 15.30 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare.

                                                                           Secretar general U.A.T

                                                                       Tudor Călin  Stăvariu

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

%d bloggers like this: