fbpx
spot_img
spot_img

Consiliul Local Mihai Viteazu se întâlnește în ședință online

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

DISPOZIȚIA
privind convocarea Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, în ședința extraordinară de îndată 26.08.2021 ,


orele 13 prin mijloace electronice pe platforma Microsoft TEAMS
nr. 148 din 24.08.2021
a) prevederile art. 50 din anexa 1 la Decretul Președintelui României nr.195/2020
a) referatul întocmit de primarul comunei Mihai-Viteazu, înregistrat cu nr. Nr.8817, data:24.08.2021


În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
PRIMARUL COMUNEI MIHAI VITEAZU
emite următoarea dispoziție:


Art.1 Se convoacă, în ședință extraordinară de îndată , Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu
pentru ziua de 26.08.2021 , orele 13


Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice pe platforma Microsoft TEAMS cu proiectul de
ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor , puse la dispoziția consilierilor din Consiliului
Local al Comunei Mihai Viteazu, pe suport hârtie la Secretarul General U.A.T și vor , transmise acestora
în format electronic.


Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și
depunerii de amendamente. primarul comunei Mihai Viteazu Ioan ZENG contrasemnează pentru


PRIMARUL COMUNEI MIHAI VITEAZU
Ioan ZENG
CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MIHAI VITEAZU
Tudor-Călin STĂVARIU

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

%d bloggers like this: