spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Consiliul local Mihai Viteazu reia ședințele cu prezență fizică

spot_img

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj,  va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 29  Martie    2022 orele 16.00si se vor  desfășura  la sediul  Primăriei Comunei Mihai Viteazu, sala de ședințe  .,cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de Hotarâre privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al Comunei Mihai-Viteazu pe o perioadă de 3 luni

  •  

Ioan ZENG

Primarul comunei

                                                                                                                     Inițiator

Partea inferioară a formularului

                                                                                                                        Zeng Ioan

Ioan ZENG

Primarul

 

2.Proiect de Hotarâre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Mihai Viteazu Ioan ZENG

Primarul

                                                                                                             Inițiator

Partea inferioară a formularului

                                                                                                                        Zeng Ioan

 

3.Proiect de Hotarâre privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public al Comunei Mihai Viteazu , aferente obiectivului de investiție ,,Hală Industrială, Împrejmuire, Amenajări, accese, racorduri si branșamente lucrări la utilități având ca beneficiar societatea NEW OLD LOGISTIC INETMENT SRL                                                                                                                                                     

 

                                                                                                 Inițiator

                                          

Partea inferioară a formularului

                                                                                                                        Zeng Ioan

Ioan ZENG

Primarul

4.Proiect de Hotarâre privind aprobarea ameliorării prin împădurire a terenului degradat în suprafață de17,7839Ha având număr cadastral 55411 ha aparținând domeniului public al UAT Mihai Viteazu

                                                                                                         Inițiator

                                           

Partea inferioară a formularului

                                                                                                                        Zeng Ioan

5.Diverse

Partea superioară a formularului

 

Materiale acestei ședințe pot fi consultate începând cu data de 22 Martie  2022 orele orele 16,

Președinții de comisii își vor convoca membrii, pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie si avizul comisiilor de specialitate

                                                                           Secretar general U.A.T

                                                                        Tudor Călin  Stăvariu

spot_img
spot_img
spot_img