Sunday, July 14, 2024
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Știri similare

spot_img

Related Posts

Consiliul Local Mihai Viteazu, convocat în ședință ordinară

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 27.03.2024 orele 08:00 și se vor desfășura pe Platforma Google Meet și la sediul Primăriei cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare nerambursabilă, de la bugetul Comunei Mihai Viteazu , în domeniul sport, cultura – tineret și culte religioase pe anul 2024.

Ioan ZENG
Primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.69/30.07.2001 și a actelor aditionale aferente contractului, de pe ANCĂU VASILE (decedat), pe mostenitoarea FRÎNC ANA- MARIA, in cota de 1/1-a parte in calitate de fiică, a teren inscris in CF nr.51369 Mihai Viteazu,cadstral nr.51369, in suprafata de 705 mp.

Ioan ZENG
Primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesiune nr.1885/21.04.2004, de pe BĂL VASILE, pe PĂUNESCU MARIANA-MARGARETA, a terenului inscris in CF nr.57053 Mihai Viteazu, cadstral nr.57053, in suprafata de 200 mp.

Ioan ZENG
Primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC
ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU: aferent obiectivului de investitie: „CONSTRUIRE HALĂ FASONARE OȚEL-BETON, RACORDURI UTILITĂȚI”, având ca beneficiar pe
ATLAS TOUR S.R.L., pe teren aparținând intravilanului satului Mihai Viteazu – proprietate privată.

Ioan ZENG
          Primarul comunei

5. Diverse

Materialele acestei ședințe vor fi  atașate pentru a putea fi consultate  in Platforma Google Meet .         Secretar General

spot_img

Popular Articles