spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Consiliul Local Mihai Viteazu, convocat în ședință ordinară

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 24.04.2024 orele 08:00 și se vor desfășura pe Platforma Google Meet și la sediul Primăriei cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea și indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2025, la nivelul Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj
Ioan ZENG
Primarul comunei

2. Proiect de hotărâre privind Însușirea documentației cadastrale de actualizare date imobil pentru terenul înscris in CF nr.50228 Mihai Viteazu situat in Extravilan, Com. Mihai Viteazu, Jud. Cluj, proprietatea privata a comunei Mihai Viteazu.
Ioan ZENG
Primarul comunei

3. Proiect de hotărâre privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU: aferent obiectivului de investitie: „CONSTRUIRE HALA TIP SHOWROOM SI SERVICE, SPALATORIE UTILAJE DE CONSTRUCTII, AMENAJARE ACCES, IMPREJMUIRE PROPRIETATE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA, BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI”, având ca beneficiar pe NEW OLD LOGISTIC INVESTMENT S.R.L., pe teren aparținând intravilanului satului Mihai Viteazu – proprietate privată,
Ioan ZENG
Primarul comunei

4. Proiect de hotărâre privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU: aferent obiectivului de investitie: „CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ, HALĂ INDUSTRIALĂ, CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, ACCESE ȘI AMENAJĂRI EXTERIOARE”, având ca beneficiar pe NELLO CONSTRUCT S.R.L., pe teren aparținând intravilanului satului Mihai Viteazu – proprietate privată.
Ioan ZENG
          Primarul comunei
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31 martie 2024.

Ioan ZENG
          Primarul comunei

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului cadru aprobat prin HG 855/2008 cu modificările și completările ulterioare, cu anexa aferntă ( draftul statutului ADI Eco-Metropolitan Cluj actualizat)
Ioan ZENG
          Primarul comunei
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi aprobarea reducerii facturii pentru utilizatorii casnici care colectează separat deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, din sumele încasate de la organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului
Ioan ZENG
          Primarul comunei
8. Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota cu privire la proiectele Hotărârilor AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj cuprinse în anexă, aprobarea statutului actualizat al ADI Eco-Metropolitan Cluj şi mandatarea ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru încheierea contractelor cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi pentru aprobarea valorii reducerii facturilor utilizatorii casnici care colectează separat deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă
Ioan ZENG
          Primarul comunei
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind sancţionarea utilizatorilor care nu separă corect deşeurile, precum şi pentru stabilirea şi aprobarea tarifelor pentru separarea incorectă a fracţiilor de deşeuri municipale

Ioan ZENG
          Primarul comunei

10. Diverse

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img