spot_img

Consiliul Local Câmpia Turzii se reunește în ședință ordinară – vezi ordinea de zi

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

DISPOZIȚIE
Nr. 837 din 15.12.2021
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
ședință ordinară


Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului
Câmpia Turzii, pentru ziua de Marți, 21.12.2021 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului
Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi
anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea
de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a
consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la
dispoziția consilierilor din consiliul local al municipiului Câmpia
Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii
și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de
zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului
Juridic.
    Anexa la Dispoziția nr. 837 din 15.12.2021

PROIECT ORDINE DE ZI


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din
venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din
venituri proprii pentru trimestrul IV 2021.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3
și nr. 7 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
nr. 45 din 22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2022, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării creanțelor fiscale
restante existente în sold la 31 Decembrie 2021, mai mici de 40 de lei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării activelor fixe
corporale aflate în patrimoniu municipiului Câmpia Turzii pentru anul
2021.


5. Proiect de hotărâre privind ordinea de prioritate pentru atribuirea
în folosință a terenurilor destinate construirii de locuințe proprietate
personală în municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr. 15/2003,
pentru anul 2022 și listei cererilor respinse.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
pentru lucrarea Construire Casă Familială S/D+P+E+E retras str. George
Enescu, nr. 47 C, municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei
contractelor de închiriere a locuințelor A.N.L. situate în municipiul
Câmpia Turzii, care își încetează efectele în decursul anului 2022.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei
contractelor de închiriere a locuințelor din fondul locativ de stat și
locuințelor sociale situate în municipiul Câmpia Turzii, care își
încetează efectele în decursul anului 2022.


9. Proiect de hotărâre privind începerea procedurii de selecție a unui
membru în Consiliul de Administrație al Societății Parc Industrial
Câmpia Turzii S.A.

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanțări în condițiile
Legii nr. 69/2000 pentru Asociația Club Sportiv ”ACTIVJUDO”, în vederea
realizării proiectului ”Educație fizică și morală prin judo”, pentru
anul 2022.

11. Diverse.Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

VOCI PENTRU SĂNĂTATEA MINTALĂ

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), ”unul din patru oameni din lume a avut, are sau va avea...

EXCLUSIV: Furt de pește la Complexul de Agrement „La Trei Lacuri”

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Câmpia Turzii a fost depistat de paznicii Complexului de...

Iata detalii despre incendiul de la ISCT!

RefleqtMedia are onoarea de a fi primul site local care va prezinta fotografii exclusive de la incendiul de...

Incendiu in Combinatul Metalurgic Campia Turzii

In urma cu 10 minute, un incendiu violent a izbucnit in incinta ISCT. Fumul negru si gros a alertat...
spot_img
%d bloggers like this: