spot_img

Consiliul Local Câmpia Turzii se reunește în ședință ordinară – citește ordinea de zi

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

DISPOZIȚIE

Nr. 34 din 21.01.2022

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

 

 

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1. Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Joi, 27.01.2022 ora 13:00.

Art.2. Ședința va avea loc în sala de ședințe din cadrul Palatului Cultural Ionel FLOAȘIU Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea fizică a consilierilor locali.

Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii pe suport hârtie la sediul Primăriei municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

 

PRIMAR,                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

Dorin Nicolae LOJIGAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

   Anexa la Dispoziția nr. 34 din 21.01.2022

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

  1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 Iulie 2021-31 Decembrie 2021.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a unor înlesniri la plată a obligațiilor fiscale, pentru persoane fizice care pot beneficia de scutiri la plata majorărilor de întârziere.

 

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului E. din Anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Măsurilor privind buna gospodărire a municipiului Câmpia Turzii, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea contravențiilor.

 

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1.740 din 04.02.2002.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de pe raza administrativ – teritorială a Municipiului Câmpia Turzii, care vor funcționa în anul școlar 2022-2023.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de acțiune sau de lucrări de interes local” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în anul 2022, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.

 

  1. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., a doamnei Moldovan Monica pe o perioadă de 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

 

  1. Diverse.

 

 

PRIMAR,                                                                          AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  Nicolae ȘTEFAN

              

 

 

 

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

Iata detalii despre incendiul de la ISCT!

RefleqtMedia are onoarea de a fi primul site local care va prezinta fotografii exclusive de la incendiul de...

Incendiu in Combinatul Metalurgic Campia Turzii

In urma cu 10 minute, un incendiu violent a izbucnit in incinta ISCT. Fumul negru si gros a alertat...

Recital de cameră la Câmpia Turzii

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii vă invită sâmbătă, 14 mai 2022, de la ora 18:30,...

Noi servicii puse la dispoziția clienților de VIAMSO

Showroom-ul de materiale de construcții, VIAMSO, din Câmpia Turzii - este în continuă dezvoltare. În ultimii 5 ani, eforturile...
spot_img

Dragoste pana la limita legii

In timp ce pe de o parte isi fac griji privind protectia odraslelor lor in scoala, pe de alta parte, parintii II PUN IN...
%d bloggers like this: