26.8 C
Turda
Tuesday, August 16, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiConsiliul Local Câmpia Turzii se reunește în ședință ordinară

Consiliul Local Câmpia Turzii se reunește în ședință ordinară

Date:

spot_img
spot_img
spot_img

      DISPOZIŢIE

- Advertisement -

Nr. 203 din 22.03.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                              DISPUN:

Articol unic:

– Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ziua de             joi, 28.03.2019, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                                                  ORDINE DE ZI:

1. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor

Câmpia Turzii. 

2. Proiect de hotărâre privind numirea unei persoane în funcția de administrator și director al societății TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII S.R.L.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul cabinet medical de kinetoterapie și stabilirea prețului de concesiune.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele pe parcursul semestrului I al anului 2019.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanţilor care au acces la locuinţele sociale pentru anul 2019, destinate închirierii, precum şi propunerile privind ordinea şi modul de soluţionare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum și propunerile privind ordinea şi modul de soluţionare a acestora în Municipiul Câmpia Turzii, depuse până la data de 14.03.2019.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii între titularii contractelor de închiriere nr.1/08.01.2015 şi nr.17/13.04.2017.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui container modular tip locuință, aflat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii, ca locuinţă de necesitate, unui număr de două persoane fără adăpost.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37 din 24.03.2011 privind constituirea, organizarea și funcționarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpia Turzii.

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară                              ECO-METROPOLITAN Cluj în vederea realizării demersurilor necesare pentru organizarea, gestionarea și coordonarea activității de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale, împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.74/2018, aprobată prin Legea nr.31/2019.

12. Diverse.

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: