13.4 C
Turda
Thursday, August 11, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiConsiliul Local Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară

Consiliul Local Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară

Date:

spot_img
spot_img
spot_img

DISPOZIŢIE

- Advertisement -

Nr. 258 din 19.04.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                            DISPUN:

Articol unic:

– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua                            de joi, 25.04.2019, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                                            ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Câmpia Turzii și Asociația „Produs de Cluj”, în vederea organizării evenimentului Târg „Produs de Cluj” și Ziua Internațională a Copilului, în perioada 31 mai – 2 iunie 2019, în Parcul Municipal.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de numere cadastrale pentru 31 de loturi de teren, aflate în proprietea municipiului Câmpia Turzii.
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de numere cadastrale pentru 23 de loturi de teren, aflate în proprietea municipiului Câmpia Turzii.
  • Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru imobilul Policlinică situat în Municipiul Câmpia Turzii, strada Vasile Goldiș, nr.6, stabilirea prețului de concesiune și prelungirea contractului de concesiune nr.12316 din 29.10.2004.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat privind exercitarea atribuțiilor de conducere a societății TRANSPORT LOCAL CÂMPIA TURZII SRL.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de pescuit și de ordine interioară la Complexul de Agrement „La trei lacuri”.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități pe anul 2019 pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat în Municipiul Câmpia Turzii.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de începere a lucrărilor de construire a locuinței pe terenul care face obiectul contractului de împrumut de folosință nr.3 din 28.02.2018.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de comodat nr.11499 din 15.11.2005.

  1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50235 Câmpia Turzii.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de întreţinere, reparații, modernizări şi investiţii pentru drumuri, poduri, pasaje rutiere şi pietonale, spaţii verzi, mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, locuri de joacă, fitness și skate- park, aferente domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2019.

13. Diverse.

           PRIMAR,                                                                           

Dorin Nicolae LOJIGAN     

AVIZAT

 SECRETAR,

    Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: