spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Consiliul Local Câmpia Turzii se întrunește, în ședință ordinară

Joi, 26 ianuarie, de la ora 13:00, Sala de ședințe a Palatului cultural „Ionel Floașiu” va găzdui ședința ordinară în care se va reuni consiliul local Câmpia Turzii.

 

PROIECT ORDINE DE ZI

 

 

 

 1. Raportul privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 iulie 2022-31 decembrie 2022

           

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere a terenurilor și spațiilor care aparțin domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, aflate în administrarea Serviciului Cultură, pentru anul 2023

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de publicare a listelor contribuabililor, persoane juridice, care nu au obligații restante la bugetul local

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale din municipiul Câmpia Turzii pentru anul 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele în decursul anului 2023

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economică:T.A.C., Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, implicit a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Trecere în subteran cabluri de iluminat public şi modernizare iluminat public pe strada 1 Decembrie 1918, între intersecţiile cu strada Gh. Bariţiu şi strada Republicii”

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local ” ce se vor executa de beneficiarii de ajutor social, în anul 2023, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 44A, bl. L14, et. 4, ap. 14, jud. Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D14, et. 2, ap. 35, jud. Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din incinta imobilului situat pe str. Vasile Goldiș, nr. 6, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Ialomiței, nr. 7, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Constructorilor, nr. 2, et. 3, ap. 77, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Vasile Goldiș, nr. 2, ap. 2, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Constructorilor, nr. 2, parter, ap. 63, județul Cluj

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței din fondul locativ de stat din municipiul Câmpia Turzii, situată în municipiul Câmpia Turzii, str. Ialomiței, nr. 4, ap. 11, județul Cluj

 

 1. Diverse
spot_img
spot_img
spot_img