fbpx
HomeȘtiri din Câmpia TurziiConsiliul Local Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară
spot_img
spot_img

Consiliul Local Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară

- Publicitate -
spot_img

    DISPOZIŢIE

Nr. 361  din 21.06.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

           

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

                                                            DISPUNE:

Articol unic:

– Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ziua de             joi, 27.06.2019, ora 13.00.

– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

                                                                   ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii însușit prin Hotărârea Consiliului Local nr.68 din 27.09.1999.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                  – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regimului finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Cîmpia Turzii pentru activități nonprofit de interes local.

                                        Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

                            – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului general privind acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN

                              – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune nr.4610 din 09.07.1997.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                  – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Companiei de Salubritate S.A. Câmpia Turzii asupra terenului Power Pack în suprafață de 2864 mp înscris în CF nr.53903 Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                  – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare în favoarea Județului Cluj asupra terenului Power Pack în suprafață de 2864 mp înscris în CF nr.53903 Câmpia Turzii și a drumului de exploatare 138 în suprafață de 612 mp înscris în CF 55558 Câmpia Turzii în vederea realizării obiectivului de investiții „Închidere și ecologizare depozit de deșeuri urban neconform din municipiul Câmpia Turzii.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                  – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele pe parcursul semestrului II al anului 2019.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                  – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare a două locuințe ANL și aprobarea prețurilor de vânzare ale acestora.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Marcel Sabin GHEMEȘ                                                             – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, strada Ioan VASINCA, nr.31, municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Marcel Sabin GHEMEȘ                                                             – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, strada Ioan VASINCA, nr.20, municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Marcel Sabin GHEMEȘ                                                             – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ D+P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, strada Regina MARIA, nr.18, municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj.

 Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ                                                                                                             – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M CU GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE, strada Ioan VASINCA, nr.27, municipiul Câmpia Turzii, jud.Cluj.

Prezintă: Iniţiator – Viceprimar, Sabin Marcel GHEMEȘ                                                              – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.) a municipiului Câmpia Turzii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a C.T.A.T.U.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                  – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.2

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii pentru participarea la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății TETAROM S.A. din data de 11.07.2019.

Prezintă: Iniţiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN                                                                  – Raport de avizare – Comisia de specialitate nr.1

 1.  

 

 

          PRIMAR,                                                                                AVIZAT,

Dorin Nicolae LOJIGAN                                                               SECRETAR,

    Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii

spot_img
- Advertisement -
spot_img
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,851FansLike
562FollowersFollow
356SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii

%d bloggers like this: