17.1 C
Turda
Thursday, September 29, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia TurziiConsiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară -...

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii se întrunește în ședință ordinară – iată ordinea de zi

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

DISPOZIŢIE
Nr. 707 din 19.10.2018
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 25.10.2018, ora 13.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii la data de 30.09.2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE, str. Laminoriștilor, nr.113, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Câmpia Turzii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru închirierea ocazională pe perioada anului școlar 2018-2019 a sălilor de clasă și a sălii de sport din incinta Liceului Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere care își încetează efectele la data de 31.12.2018.

6. Diverse.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT
SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: