17.1 C
Turda
Thursday, September 29, 2022
spot_img
HomeȘtiri AiudConsiliul Local al Municipiului AIUD se reunește în ședință extraordinară

Consiliul Local al Municipiului AIUD se reunește în ședință extraordinară

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Joi, 31 ianuarie 2019, începând cu ora 14:00, în Sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local.


Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 7680/10.07.2007 încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Naţional Liberal, Filiala Aiud, privind imobilul – sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 14, jud. Alba, în suprafaţă de 39,74 m.p.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 26/06.01.2011 încheiat între Consiliul Local Aiud, prin Serviciul Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud şi Partidul Social Democrat Alba, Filiala Aiud, privind imobilul – sediu de partid situat în Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 7, jud. Alba, în suprafaţă de 64,5 m.p.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

3. Proiect de hotărâre privind stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol pentru semestrul II anul 2018 și aprobarea Programului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol și remedierea deficiențelor. 
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime a onorariului aferent serviciilor juridice cu Cabinet de avocat SIMA COSMIN – FLORIN, achiziționate conform HCL nr. 317/20.12.2017, completată prin HCL nr. 244/27.09.2018.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

5. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de parcelare și schimbarea categoriei de folosință a imobilului teren situat în Aiud, str. Gheorghe Doja, CF nr. 92910 Aiud, nr. cad. 92910, drum în suprafață de 28046 mp.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice Studiu de Fezabilitate “Alimentare cu apă potabilă localitățile Gîrbova de Sus și Gîrbovița, municipiul Aiud” și indicatorii tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenți personali prevăzut în Statul de Funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Aiud pe anul 2019.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune al Direcției de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pentru anul 2019.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

9. Proiect de hotărâre privind clarificarea situației proprietății de carte funciară a construcțiilor Vestiarele Casei de Cultură Liviu Rebreanu Aiud imobil situat administrativ în Aiud, str. Transilvaniei, nr. 35, jud. Alba ( CF vechi 9417 Aiud, convertit sub CF 71201 Aiud, top. 948/2/I/2/2 – vestiar cămin cultural și teren aferent, de 140 m.p. propr. tabular Kovats Krisztian).
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru Municipiul Aiud în anul 2019.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea și finanțarea Planului de acțiuni aferent anului 2019 în cadrul Protocolului de Cooperare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Alba.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

13. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Dragobete pupă fete”.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

14. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului „Gala Sportului Aiudean”. 
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea 15. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului Centrala Termică, amplasat în incinta Colegiului Național ”Bethlen Gabor” Aiud, în vederea demolării, dezafectării, casării și valorificării utilajelor, echipamentelor și dotărilor.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei şcolare pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Municipiului Aiud, pentru anul şcolar 2019-2020, potrivit Avizului Conform al Inspectoratului Școlar Județean Alba nr. 85/04/10.01.2019.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 257 din 27.10.2016 de aprobare a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Aiud începând cu data de 01.02.2019.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

19. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a proprietății imobiliare compusă din “teren intravilan cu clădiri”, înscrisă în CF nr. 93038 Aiud și CF nr. 93037 Aiud, cu suprafața construită de 292 m2 , respectiv 143 m2 , situată în intravilanul Municipiului Aiud, str. Transilvaniei, nr. 57 B și concesionarea prin licitație publică. 
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de servitute de trecere înscris în toate cărțile funciare, potrivit Încheierii de carte funciară nr. 172/18.01.1972, în sarcina imobilului cu nr. top. 916/1 din CF inițial nr. 1798 Aiud – transcris în CF 4709 Aiud și următoarele și în favoarea imobilului cu nr. top. 916/2 din CF 4212 Aiud– transcris în CF 6497 Aiud.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de închiriere nr. 2449/2016.II și nr. 25566/13.12.2018, încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal – locator și Municipiul Aiud – locatar, având ca obiect spațiile în care funcționează Muzeul de Științele Naturii, aprobat prin HCL nr. 293/24.11.2016.
Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: